Uudised

Pöördumine seoses kogunemistega avalikes kohtades 12. aprill Aruküla Põhikool

Kevad kutsub õue, kuid seejuures tuleb järgida soovitatud juhtnööre!


Viimastel päevadel on politsei ja kohalikud elanikud täheldanud, et vaatamata üldisele soovitusele püsida kodus, vähendada lähikontakte, mitte olla koos suurtes gruppides, on noored seda soovitust eiramas ja kui hetkel veel püsitakse enamasti päeva esimesel poolel kodus ja eeldatavasti tegeletakse õppetööga siis alates kella 15.00st täheldatakse suuremate gruppide tekkimist.

Paneme kõikidele vanematele, noortega töötavatele inimestele ja ka noortele endile südamele, et kuigi väljas liikumine ja sportimine on hea ja isegi soovitatav, siis kampadesse kogunemine muudab noored nakkusele haavatavamaks ja paneb seeläbi ohtu ka perekonnad

Politsei on alates esmaspäevast rakendanud nii Tallinnas kui ka maakonnas noorsoopatrulle, kelle eesmärk on väljas liikuvate noortega suhelda, neile riskidest rääkida. Vajadusel teavitatakse ka vanemaid, võimalik on hetkeolukorrast tulenevalt rakendada ka viibimiskeeldu.

Staadionid ja terviserajad on Raasiku vallas sportimiseks ja aktiivseks liikumiseks avatud, kuid palume ka seal lähikontakti vältida ja arvestada distantsi hoidmise tähtsust!
 
 Hoiame endid ja oma lähedasi!
 

Viimastel päevadel on politsei ja kohalikud elanikud täheldanud, et vaatamata üldisele soovitusele püsida kodus, vähendada lähikontakte, mitte olla koos suurtes gruppides, on noored seda soovitust eiramas ja kui hetkel veel püsitakse enamasti päeva esimesel poolel kodus ja eeldatavasti tegeletakse õppetööga siis alates kella 15.00st täheldatakse suuremate gruppide tekkimist.

Paneme kõikidele vanematele, noortega töötavatele inimestele ja ka noortele endile südamele, et kuigi väljas liikumine ja sportimine on hea ja isegi soovitatav, siis kampadesse kogunemine muudab noored nakkusele haavatavamaks ja paneb seeläbi ohtu ka perekonnad

Politsei on alates esmaspäevast rakendanud nii Tallinnas kui ka maakonnas noorsoopatrulle, kelle eesmärk on väljas liikuvate noortega suhelda, neile riskidest rääkida. Vajadusel teavitatakse ka vanemaid, võimalik on hetkeolukorrast tulenevalt rakendada ka viibimiskeeldu.


Staadionid ja terviserajad on Raasiku vallas sportimiseks ja aktiivseks liikumiseks avatud, kuid palume ka seal lähikontakti vältida ja arvestada distantsi hoidmise tähtsust!
 
 Hoiame endid ja oma lähedasi!