Lühidalt kooli ajaloost

Aruküla Põhikool on põhikool Aruküla alevikus Raasiku vallas Harjumaal ning on valla neljast koolist suurim.

Arukülas on kooliharidust antud juba aastast 1862!

1862 − sügisel algas laste õpetamine Kulli tee ääres asuvas külakoolimajas.

1873 − 8. novembril avati rukülas Vene kiriku kõrval veel üks kool – kreeka-

  katoliku usu kihelkonnakool.

1885 − keelati "Vene kiriku koolis" emakeelne õpetus.

1885 − Aruküla külakool liitus kihelkonnakooliga, olles selle algastmeks.

1888 - 1900 − kirku kihelkonnakoolis oli eraldi tütarlasteklass.

1889 − Aruküla kihelkonnakoolis ainult venekeelne õpetus. Juhatajaks oli õigeusu

  kiriku preester.

1909 − kooli tuli Riia Vaimuliku Seminari lõpetanud Dionis (Tõnis) Orgussaar.

1918 − Eesti Vabariigi tekkimisega tuli kooli emakeelne õpetus.

1920 − kooli juhatajaks sai Tõnis Orgussaar.

1921 − Aruküla Algkool toodi üle Baranoffi mõisasse.

1946 − kooli direktoritena töötasid Alide Sooster, Artur Rõõm, Ago Saarniit.

1949 − kooli direktoriks sai Hein Vergo.

1960 − kool muudeti 8-klassiliseks. Direktor Evi Eelrand, õpilasi 180-200 ringis.

1975 − Põllu tänavale märgiti maha uue koolihoone asukoht.

1977 − kooli direktoriks suunati Olavi Uuemaa.

1978 − algas õppetöö uues koolimajas, kus õpilasi oli juba ligi 300.

1985 − algklassid asusid Aruküla lasteaia ruumidesse.

1988 − kool muudeti 9-klassiliseks.

1989 − kooli direktoriks valiti Vaido Niinesalu.

1992 − kooli nimeks sai Aruküla Põhikool.

1995 − kooli direktoriks sai Avo Möls.

1998 – kooli uuele võimlale pandi nurgakivi.

2003 – kooli 140. aastapäeval õnnistati kooli lipp Harju-Jaani kirikus Raasikul.

2003 – avati uus võimla.

2008 – alustati kooli renoveerimist ja juurdeehituse rajamist.

2009 − seoses vana õppehoone ümberehitusega algas õppeaasta lasteaiamaja ja vallamaja ruumides

2010 − jaanuaris alustati õppetööd renoveeritud koolimajas.

2010 – 1. juunil avati pidulikult renoveeritud koolimaja.

2018 - juulikuus algas juurdeehitus/laiendus, sest pideva õpilaste arvu kasvu juures oli maja kitsaks jäänud

Avaldatud 01.08.2018. Viimati muudetud 27.09.2022.