Tugiteenuste üldinfo

Meie koolis on õpilastele toeks sotsiaalpedagoog Klaara Saar ja koolipsühholoog Velda Veia. 

Sotsiaalpedagoogi juurde võib pöörduda muredega, mis puudutavad õpilase akadeemilist edukust ja toimetulekut, sotsiaalsete oskuste probleeme, käitumuslikke probleeme ning üldiselt heaolu puudutavaid teemasid. 

Vastuvõtuajad E, T ja K, 09:00-15:00. Töökorralduslikus mõttes on vajalik eelnev registreerimine e-maili teel: klaara.saar@arukyla.edu.eelink opens on new page

Hariduslike erivajadustega õpilasi toetavad eripedagoogid Raili Tüür (HEV-koordinaator) ning logopeedilist tuge pakub Krista Jõks.

Tugiteenuste vajaduse ilmnemisel ja õpetajate ettepanekul võtab kool ise lapsevanemaga ühendust. Tugimeetme rakendamiseks ja õpilase individuaalse arengujälgimise kaardi avamiseks tuleb lapsevanemal esitada HEV koordinaatorile nõusolekuavaldus.

Vastava nõusoleku palume täita e-vormi teel, mis avaneb järgneval lingil:

https://lingid.ee/link opens on new pagenousolek

Avaldatud 17.07.2018. Viimati muudetud 08.01.2024.