Peatu! Vaata! Veendu!

Loomise kuupäev 24.09.2018

Aruküla Põhikooli õpilased ühinesid sel aastal Maanteeameti liiklusohutuse ennetustöö projektiga!

Meie kooli 6.B klassi õpilased võtavad käesoleval sügisel osa maanteeameti markeerimisprojektist.

 

Kui märkate õpilasgruppe koos õpetajaga Aruküla tänavatel tegutsemas

ja ristmikele, ülekäigukohtadele, raudteeületuskohale markeerimas

ohutule teeületamisele tähelepanu juhtivaid sõnu:

Peatu!

Vaata!

Veendu!

siis see on Maanteeameti liikluskorralduse osakonna, Transpordiameti ja AS Eesti Raudtee poolse kinnituse saanud tegevusega!

Aitame üheskoos kaasa liikluskasvatuse edendamisele!

 

Viimati muudetud 17.11.2021.