DOKUMENDID

Põhimäärus

Aruküla Põhikooli põhimäärus on kehtestatud «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 66 lõike 2 alusel.


Kinnitatud Raasiku Vallavolikogus 8. märtsiil, 2011. a. (määrus nr 8)

 

Kinnitatud Raasiku Vallavolikogus 8. märtsiil, 2011. a. (määrus nr 8)