DOKUMENDID

Õppetöö korraldus (päevakava)

Aruküla Põhikooli päevakava koostamise aluseks on Sotsiaalministeeriumi määrus Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele


Kinnitatud Aruküla Põhikooli õppenõukogus 27. augustil 2007. a otsusega nr 7.

Muudetud 28.08.08 õppenõukogu otsusega nr 8.

Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud ja sisse viidud (ÕN protokoll nr 5/29.08.17)

Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud ja sisse viidud (ÕN protokoll nr 1/28.10.21)  - dokument vormindamisel.

Kinnitatud Aruküla Põhikooli õppenõukogus 27. augustil 2007. a otsusega nr 7.

Muudetud 28.08.08 õppenõukogu otsusega nr 8.

Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud ja sisse viidud (ÕN protokoll nr 5/29.08.17)

Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud ja sisse viidud (ÕN protokoll nr 1/28.10.21)  - dokument vormindamisel.