Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.

Kooli õppenõukogu ülesandeks on õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine

vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas.

________________________________________________________

2019/20. õppeaasta õppenõukogu koosolekud:

05.06.20: õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 1)

 

28.10.19: kooli kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse andmine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 4 ja 8)

________________________________________________________

2018/19. õppeaasta planeeritud õppenõukogu koosolekud:

 

26.11.18: õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine vanema taotluse alusel

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §3 lõige 1)

 

25.02.19: kooli kodukorra ja õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra ning nende muudatuste arutamine ja arvamuse andmine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 4 ja 8)

 

07.06.19: õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 1)

 

14.06.19: põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise ja õpilaste tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 6 ja 7)

 

21.06.19: põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 6)

 

29.08.19: õpilase järgmisse klassi üleviimise ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine;

kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks; 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 1, §2 lõige 6, )

 

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.

Kooli õppenõukogu ülesandeks on õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine

vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas.

________________________________________________________

2019/20. õppeaasta õppenõukogu koosolekud:

05.06.20: õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 1)

 

28.10.19: kooli kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse andmine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 4 ja 8)

________________________________________________________

2018/19. õppeaasta planeeritud õppenõukogu koosolekud:

 

26.11.18: õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine vanema taotluse alusel

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §3 lõige 1)

 

25.02.19: kooli kodukorra ja õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra ning nende muudatuste arutamine ja arvamuse andmine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 4 ja 8)

 

07.06.19: õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 1)

 

14.06.19: põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise ja õpilaste tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 6 ja 7)

 

21.06.19: põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 6)

 

29.08.19: õpilase järgmisse klassi üleviimise ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine;

kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks; 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 1, §2 lõige 6, )