DOKUMENDID

Õpiabirühma avaldus

Õpiabirühm on tugimeede õpilasele, kellel tekib takistusi koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel, mis kujutab endast õpetaja pakutavat individuaalset lisajuhendamist, tugispetsialistide teenuse kättesaadavust ning vajaduse korral õpiabitundide korraldamist individuaalselt või rühmas.


Vajaduse ilmnemisel ja õpetaja(te) ettepanekul pakkuda õpilasele tuge õpiabirühmas õppimise läbi võtab kool lapsevanemaga ühendust.

 

Õpiabirühma avaldus avaneb siit 

 

 

Vajaduse ilmnemisel ja õpetaja(te) ettepanekul pakkuda õpilasele tuge õpiabirühmas õppimise läbi võtab kool lapsevanemaga ühendust.

 

Õpiabirühma avaldus avaneb siit