PROJEKTID

Erasmus+


Aruküla Põhikool osales 2021-2022 Erasmus+ õpirändes. Kokku käis välismaal koolitusel üheksa õpetajat. Koolituste põhifookuses oli digipädevuste arendamine. Iga õpetaja õpirändest saad lugeda ka eraldi. Kõik õpetajad tulid tagasi uute põnevate ideede ja teadmistega ning sooviga uuesti õpirändes osaleda. Õpetajate teadmised ei jäänud ainult endale, neid jagati teiste õpetajatega sisekoolituse päeval. Õpetaja Viljar Laasi tegi innustunult selgeks robootika salamaailma, õpetajad Krista Tuuling ja Meelika Mäeorg jagasid palju uusi teadmisi erinevate digikeskondade kohta, kus saab õppematerjale teha, sotsiaalpedagoog Marjanne Mändmets-Tuvikene jagas uusi tuuli, kuidas enda meeleolude ja emotsioonidega tegeleda. Võib öelda, et koolitusel oli palju ägedat õppida või meelde tuletada ning kõik õpetajad andsid selleks oma panuse. Kahel koolituspäeval sai lausa nii palju uut, et seda tajuti tohutu infotulvana. Õpetajaskonna oskused ning ka vajadused on väga erinevad, kuid oli tunda valdavat huvi ja soovi ennast proovile panna. Sellest lähtuva arutelu käigus tekkis idee, kuidas üksteist toetada ning digipädevusi koos edasi arendada. Õpirännete sisekoolituse jätkutegevusena sündis digisisu koosloomepäeva idee. Õpetajad valmistasid kogu õpilaskonnale ette iseseisva õppija päeva ning said koolimajas isekeskis kokku, et ühiselt ja fokusseeritult luua digitaalset sisu tundides kasutamiseks. Moodustati vajaduspõhised rühmad, kes uurisid erinevaid veebikeskkondi ja loodi ühiselt õppematerjale. Päeva jooksul valmis suur hulk digirakendustes koostatud ülesandeid, mida õpetajad saavad edaspidi kasutada. Nt algklasside õpetajate rühm arendas välja digiülesanded, millega saab õpilasel aidata kellaaegu õppida, inglise keele õpetajad katsetasid digitaalse aaretejahi rakendust Goosechase mängulisemate rühmatööde genereerimiseks, tugispetsialistid koostöös inimeseõpetuse õpetajaga koostasid viktoriine Baamboozle’s, valmisid uued kuldvillakud nii algklassides õpitu kordamiseks kui II kooliastme kirjanduse tunnis kasutamiseks, lisaks veebipõhiseid õppeteste ja muudki. Koosloomepäevaga sarnased kooli õpetajaskonna õppepäevad on võimalus areneda ise, arendada teisi ja töötada ühiselt kollektiivis, kus õpetajad ei ole üha rohkem digi-materjale eeldavas koolielus üksi, vaid toimub tihe koostöö ning üksteise toetamine. Projekti raames korraldati üritus ka õpilastele. 2022. aasta juunikuus, õppeaasta lõpus, toimusid projektõppe päevad, mille raames õpilased olid kooliastmete kaupa jaotatud segarühmadesse. Õpetajad, kes planeerimisperioodil töötasid samuti erinevates gruppides, olid valmis mõelnud lõimitud ülesanded, kus õpilased saaksid rakendada oma teadmisi ning oskusi praktilistes töödes, olla liikuvad ning kogeda ka sotsialiseerumist, mis ei piirdu ainult oma klassikaaslastega, vaid koolikaaslastega laiemalt. Tähtsal kohal oli digipädevuste rakendamine, kasutati nutivahendeid, tahvelarvuteid, VR-prille jne. Tavapärastele tundidele on toredaks vahelduseks, kui õppetegevused murravad rutiini. Õpilaste tagasisides toodi positiivsena välja võimalus leida uusi sõpru, aktiivselt koos teistega tegutsemist ning uute digivahendite kasutamist. Kokkuvõttes võib öelda, et 9 õpetaja õppereisist sai läbi erinevate tegevuste kasu kogu kool ning juba praegu oodatakse põnevuse ja oluliselt rohkemate silmade sädelusega uut Erasmus+ projekti.

Aruküla Põhikool osales 2021-2022 Erasmus+ õpirändes. Kokku käis välismaal koolitusel üheksa õpetajat. Koolituste põhifookuses oli digipädevuste arendamine. Iga õpetaja õpirändest saad lugeda ka eraldi. Kõik õpetajad tulid tagasi uute põnevate ideede ja teadmistega ning sooviga uuesti õpirändes osaleda. Õpetajate teadmised ei jäänud ainult endale, neid jagati teiste õpetajatega sisekoolituse päeval. Õpetaja Viljar Laasi tegi innustunult selgeks robootika salamaailma, õpetajad Krista Tuuling ja Meelika Mäeorg jagasid palju uusi teadmisi erinevate digikeskondade kohta, kus saab õppematerjale teha, sotsiaalpedagoog Marjanne Mändmets-Tuvikene jagas uusi tuuli, kuidas enda meeleolude ja emotsioonidega tegeleda. Võib öelda, et koolitusel oli palju ägedat õppida või meelde tuletada ning kõik õpetajad andsid selleks oma panuse. Kahel koolituspäeval sai lausa nii palju uut, et seda tajuti tohutu infotulvana.

Õpetajaskonna oskused ning ka vajadused on väga erinevad, kuid oli tunda valdavat huvi ja soovi ennast proovile panna. Sellest lähtuva arutelu käigus tekkis idee, kuidas üksteist toetada ning digipädevusi koos edasi arendada. Õpirännete sisekoolituse jätkutegevusena sündis digisisu koosloomepäeva idee. Õpetajad valmistasid kogu õpilaskonnale ette iseseisva õppija päeva ning said koolimajas isekeskis kokku, et ühiselt ja fokusseeritult luua digitaalset sisu tundides kasutamiseks. Moodustati vajaduspõhised rühmad, kes uurisid erinevaid veebikeskkondi ja loodi ühiselt õppematerjale. Päeva jooksul valmis suur hulk digirakendustes koostatud ülesandeid, mida õpetajad saavad edaspidi kasutada. Nt algklasside õpetajate rühm arendas välja digiülesanded, millega saab õpilasel aidata kellaaegu õppida, inglise keele õpetajad katsetasid digitaalse aaretejahi rakendust Goosechase mängulisemate rühmatööde genereerimiseks, tugispetsialistid koostöös inimeseõpetuse õpetajaga koostasid viktoriine Baamboozle’s, valmisid uued kuldvillakud nii algklassides õpitu kordamiseks kui II kooliastme kirjanduse tunnis kasutamiseks, lisaks veebipõhiseid õppeteste ja muudki. Koosloomepäevaga sarnased kooli õpetajaskonna õppepäevad on võimalus areneda ise, arendada teisi ja töötada ühiselt kollektiivis, kus õpetajad ei ole üha rohkem digi-materjale eeldavas koolielus üksi, vaid toimub tihe koostöö ning üksteise toetamine. Projekti raames korraldati üritus ka õpilastele. 2022. aasta juunikuus, õppeaasta lõpus, toimusid projektõppe päevad, mille raames õpilased olid kooliastmete kaupa jaotatud segarühmadesse. Õpetajad, kes planeerimisperioodil töötasid samuti erinevates gruppides, olid valmis mõelnud lõimitud ülesanded, kus õpilased saaksid rakendada oma teadmisi ning oskusi praktilistes töödes, olla liikuvad ning kogeda ka sotsialiseerumist, mis ei piirdu ainult oma klassikaaslastega, vaid koolikaaslastega laiemalt. Tähtsal kohal oli digipädevuste rakendamine, kasutati nutivahendeid, tahvelarvuteid, VR-prille jne. Tavapärastele tundidele on toredaks vahelduseks, kui õppetegevused murravad rutiini. Õpilaste tagasisides toodi positiivsena välja võimalus leida uusi sõpru, aktiivselt koos teistega tegutsemist ning uute digivahendite kasutamist. Kokkuvõttes võib öelda, et 9 õpetaja õppereisist sai läbi erinevate tegevuste kasu kogu kool ning juba praegu oodatakse põnevuse ja oluliselt rohkemate silmade sädelusega uut Erasmus+ projekti.

Õp. Viljar Laasi

Aeg: 18. - 23. oktoober 2021

Sihtkoht: Firenze, Itaalia

Teema: Sissejuhatus programmeerimisse ja robootikasse kasutades Arduinot

Koolituse viis läbi: EUROPASS Teacher Academy

Koolitust rahastas: Erasmus+

Ühel oktoobrikuu päeval astusin ma Tallinna lennujaamas lennukile, et lennata kaugele lõunasse. Ootamas oli tore koolitus ja kultuurireis. Firenze on Põhja-Itaalia üks pärleid. Firenze muutus edukaks eelmise millenniumi teisel poolel kui vallutas enda alla kogu Toscana regiooni. See oli ajastu kui Itaalia oli killustunud väikesteks linnriikideks, mis omavahel pidevalt sõdisid. Pidev omavaheline konkureerimine sundis linnriike arenema ja investeerima teadusesse ja kultuuri. Just tänu konkurentsile algas Renessanss just siit Põhja-Itaalia mägistelt nõlvadelt.

Kursus.

Kursus toimus Firenze südames Europass Teacher Academy majas. Kursusest võtsid osa 8 õpetajat üle Euroopa. Kursust juhendas särav õpetaja Lorenzo. Kuna mitmed meie hulgas polnud enne programmeerimisega tegelenud alustati kõigepealt programmeerimise alustest. Seejärel näidati ette Arduino mikrokontroller ja põhilised jupid. Iga järgneva tunniga lisati Arduinole lisa seadmeid ja näidati kuidas neid seadmeid lugeda. Kursuse käigus õppisime Arduinoga kontrollima LED-e, potentsiomeetrit, servomootorit, sonarit, muutuva takistusega kilet, jne. Kursuse lõpus tuli teha kaugjuhitav robotsõrm ja viimasel päeval lisaks veel isesõitev auto. Kursuse oli väga põnev ning saadud teadmised kavatsen rakendada ringi tundides juba 2022 õppeaastal. Kursuse raames sai tutvutud õpetajatega teistest Euroopa riikidest. Oli tore nendega rääkida erinevatest koolisüsteemidest ja kogemustest programmeerimise õpetamisel.

Kultuur.

Erasmus+ programmi üks eesmärke on laiendad õpetajate silmaringi mitte ainul läbi koolituste vaid  ka kultuuri. Igasse koolituspäeva oli õpetajatele jäetud aeg erinevate kultuuriobjektiga külastamiseks. Esimesel koolituspäeval anti meile koolitaja poolt ka ülevaade mida kindlasti vaadata. Loomulikult tuli teha ka ise igale reisile eelnevat kohustuslikku kodutööd.

Firenze on olnud koduks mitmetele Renessanssi suurkujudel nagu Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei ja Dante Alighieru. Viimane elas küll enne Renessanssi algust aga sobib siia nimistusse. Esimesena sai külastatud Firenze keskel asuvat Santa Maria del Fiore katedraali kellatorni. Siin sai selgeks linna peamised „võlud“. Kõik kultuuriväärtuste piletid on turistihinnaga, kõikjal on väga pikad sabad ja puuduvad normaalsed infosildid ning kaasaegne audiogiidi süsteem. Vaade Firenzele oli iseenesest võrratu. Esimese muuseumina külastasin Galleria dell´Accademiat. Sinna muuseumi on viidud hoiule Michelangelo kuulsaim teos „David“. Siinkohal pean mainima, et David antud muuseumis ei jätnud head muljet. Tema koopia originaal kohas Plazzo Vecchiol oli palju paremini paigutatud ning nägi seetõttu ka tõetruum välja.

Firenzet on peamiselt valitsenud Medicide perekond. Seega pole üllatav, et linna suurim kunstimuuseum asub just nende vanas residentsis. Galleria degli Uffizi On kindlasti koht kuhu tasub minna. See on muuseum kus koridor ise on juba kunstiteos. Üks saal järgneb teisele täis renessanssi aegseid tippteoseid mida me õpikutest oleme siinai vaid näinud. Viibisin ise seal kolm tundi ja selle ajaga läbisin vaid ühe kolmandiku muuseumist.  

Kõige parema mulje jättis Galiloe Galilei muuseum. Peale mõistliku hinna oli see ka üks väheseid kohti kus oli olemas tasuta audiogiid. Muuseumis sai näha Galileo isiklike katsevahendeid ning tükikesi Galileost endast. Lisaks oli eksponeeritud ka teiste teadlaste katsevahendid kes Galileoga samal ajal tegutsesid Itaalias. Iga katsevahend ja mõõteseade oli kunstiteos omaette. Muuseumis oli ära toodud seletused kuidas ja mis seadmetega vanasti maju ehitati ja kuidas mõõtmisi läbi viidi. Suurepärane õppematerjal noorele insenerile. Lisaks neile sai veel külastatud teisi muuseume ja kirikuid kuid need jätsid kõige parema mulje.

Vabaaeg.

Firenze on tuntud oma jäätiste poolest. Jäätisekohvikuid on seal palju, kuid selle õige leidmine nõuab eelnevat kodutööd. Restoranides ja kohvikutes on seal huvitav süsteem. Nimelt püsti seistes ja  maha istudes on hinnad erinevad. Istudes on sageli hinnad kaks kolm eurot kallimad kui kaasa ostes või leti ääres kohvi juues. Pizzat süües tuleb arvestada, et Eestis te enam ühtegi pizzat süüa ei saa. Sealne pizza maitseb lihtsalt palju paremini. Nii et parem mitte pizzat sealt osta.