Lapse- vanemale

Avaldus lapse koolist lahkumiseks

Lapse õpilaste nimekirjast väljaarvamiseks tuleb esitada kooli direktorile

avaldus.

 

Edukaid õpinguid ja avastusi edaspidiseks!