Raasiku vald toetab õpetajaid!

Дата создания 18.01.2024

Raasiku Vallavalitsus otsustas 18.01.2024 istungil, et toetab streigi ajal õpetajaid, kellel on seaduslik õigus streigile. Toetusstreikijaid ei tasustata. Rahaline toetus otsustatakse koolijuhtide ettepanekul peale streiki vastavalt koolide poolt esitatud nimekirjadele. Streigi ajal tekkivad lüngad õppetöös õpetatakse järgi. Streigi tõttu kaotatud aja tasa töötamist ei loeta ületunnitööks vastavalt seadusele. Alates streigi neljandast päevast (25.01.2024) organiseerib õppeasutuse juht vajadusel toitlustamise vastavalt esitatud nimekirjadele.

Дата последнего изменения 18.01.2024.

Больше новостей