Õppetöö

Loovtöö

Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust.

Mitte keegi ei tea, mida ta teha suudab, enne kui ta proovib! :)


Põhikooli riiklik õppekava sätestab, et

III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline.

 • Täpsema teemavaliku teevad õpilased oktoobrikuu lõpuks.
 • Loovtöö sooritatakse individuaalselt või grupina.
 • Loovtöö koostatakse LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHENDi järgi .
 • Õpilased  kaitsevad loovtöö õppeperioodi lõpul, reeglina maikuu jooksul.
 • Loovtöö hinnatakse arvestatuks või mittearvestatuks.
 • Loovtöö teema kantakse põhikooli lõputunnistuse juurde käivale hinnetelehele.
 • Loovtöö sooritamine on vajalik põhikooli lõpetamiseks alates 1. septembrist, 2013.

 

Soovituste ja näidetega Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse juhendamterjalis saab tutvuda SIIN.

Põhikooli riiklik õppekava sätestab, et

III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline.

 • Täpsema teemavaliku teevad õpilased oktoobrikuu lõpuks.
 • Loovtöö sooritatakse individuaalselt või grupina.
 • Loovtöö koostatakse LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHENDi järgi .
 • Õpilased  kaitsevad loovtöö õppeperioodi lõpul, reeglina maikuu jooksul.
 • Loovtöö hinnatakse arvestatuks või mittearvestatuks.
 • Loovtöö teema kantakse põhikooli lõputunnistuse juurde käivale hinnetelehele.
 • Loovtöö sooritamine on vajalik põhikooli lõpetamiseks alates 1. septembrist, 2013.

 

Soovituste ja näidetega Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse juhendamterjalis saab tutvuda SIIN.