Uudised

TÄIENDAV KOOLIELU PUUDUTAV ÜLDKORRALDUSLIK INFO SEOSES COVID-19ga 28. veebruar Aruküla Põhikool

Lp lapsevanemad
Arvestades tänast olukorda koolides ja lähtudes nii terviseameti, haridusministeeriumi kui ka meie oma lähipiirkonna koolide meditsiinitöötajate soovitustest, kutsume üles nii iseenda kui ka teiste tervist arvestavale käitumisele!


Ühise arutelu tulemusel kehtestame alates 14. septembrist järgmised üldkorralduslikud põhimõtted:

1.Kontaktõppes koolis osalevad ainult terved õpilased. Haigena ei tule kooli ei õpilased ega koolitöötajad. Vähimate (külmetus/viirus) haigustunnuste ilmnemisel tuleb kindlasti koju jääda ning võtta ühendust perearstiga.

 

 2. Kontaktõppes ei osale eneseisolatsiooniperioodil õpilased, kes ise või kelle pereliikmed on naasnud piirkondadest, mis kuuluvad kõrgendatud terviseriskiga riikide nimekirja. Eneseisolatsiooniperioodi kestus on 14 päeva (või kuni kordustesti tulemuse selgumiseni). Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida välisriikidesse. 

 

3. Õpilase haigestumisel COVID-19sse teavitab lapsevanem sellest klassijuhatajat. Klass, kus õpib haigestunud õpilane, jääb 14 päevaks kodusesse eneseisolatsiooni ning õpib distantsõppes. 

 

4. Kui õpilase enesetunne halveneb koolipäeva jooksul, annab ta sellest teada klassijuhatajale või mõnele teisele koolitöötajale. Haigustunnustega (sh halb enesetunne) õpilane lahkub koolist, sellest teavitatakse tema vanemat ning palutakse vanemal korraldada lapse koju jõudmine. 

 

5. Koolimajja sisenevad vaid õpilased ja koolitöötajad. Vanematel on võimalik koolimajja siseneda põhjendatud vajadusel ja eelneva kokkuleppe alusel.  

 

6. Sisenedes tuleb desinfitseerida käed. Käsi saab koolipäeva jooksul korduvalt pesta, seda tuleb kindlasti teha enne ja pärast lõunasööki, pärast tualeti kasutamist jne. Koolis tohib kaasas olla isiklik käte desinfitseerimisevahend. 

 

7. Maski kandmine koolimajas on lubatud, kuid mitte kohustuslik. Maski kandmine ei anna võimalust haigena kooli tulla. 

 

8. Lähikontaktide vähendamise eesmärgil eeldame ka, et kooli kõrval ja lähistel elavad lapsed ei tule koolimajja mitukümmend minutit enne tundide algust ega jää koolimajja ilma mõjuva põhjuseta ka peale tundide lõppu.

 

Tegemist on meie kõigi jaoks uue olukorraga. Olgem mõistlikud ja kannatlikud ning püsime terved! 

 

NB! Infot regioonidest, kus on haigusjuhte registreertud, soovitusi ja uusi uudiseid viirsega seotud teemadel

 näed siit.

 

Tuletame meelde, et enda kaitsmisel on endiselt olulised järgmised elementaarsed juhised:

  • Pese tihti käsi

Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja desinfitseerimine tapab kätele sattunud viiruse!

  • Järgi hingamisteede hügieeni

Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasilevimist.

NB! Kui aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida katsud. 

  • Väldi kontakti

Väldi kontakti (vähemalt 1m) inimestega, kellel on välised haigustunnused - näiteks köha või aevastavad inimesed. Kui seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid tema aevastamise korral piisknakkuse sisse hingata ja ise ka haigestuda. 

Kuna praegu on ka külmetushaiguste leviku periood, siis kõiki tuttavaid ei ole soovitatav kallistada.

  • Väldi silmade, nina ja suu katsumist

Pesemata kätega silmade, nina ja suu katsumine suurendab nakatumisvõimalust.

 

Hooli iseendast ja oma kaaslastest!

Lisainfo https://www.terviseamet.ee/et

 

Ühise arutelu tulemusel kehtestame alates 14. septembrist järgmised üldkorralduslikud põhimõtted:

1.Kontaktõppes koolis osalevad ainult terved õpilased. Haigena ei tule kooli ei õpilased ega koolitöötajad. Vähimate (külmetus/viirus) haigustunnuste ilmnemisel tuleb kindlasti koju jääda ning võtta ühendust perearstiga.

 

 2. Kontaktõppes ei osale eneseisolatsiooniperioodil õpilased, kes ise või kelle pereliikmed on naasnud piirkondadest, mis kuuluvad kõrgendatud terviseriskiga riikide nimekirja. Eneseisolatsiooniperioodi kestus on 14 päeva (või kuni kordustesti tulemuse selgumiseni). Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida välisriikidesse. 

 

3. Õpilase haigestumisel COVID-19sse teavitab lapsevanem sellest klassijuhatajat. Klass, kus õpib haigestunud õpilane, jääb 14 päevaks kodusesse eneseisolatsiooni ning õpib distantsõppes. 

 

4. Kui õpilase enesetunne halveneb koolipäeva jooksul, annab ta sellest teada klassijuhatajale või mõnele teisele koolitöötajale. Haigustunnustega (sh halb enesetunne) õpilane lahkub koolist, sellest teavitatakse tema vanemat ning palutakse vanemal korraldada lapse koju jõudmine. 

 

5. Koolimajja sisenevad vaid õpilased ja koolitöötajad. Vanematel on võimalik koolimajja siseneda põhjendatud vajadusel ja eelneva kokkuleppe alusel.  

 

6. Sisenedes tuleb desinfitseerida käed. Käsi saab koolipäeva jooksul korduvalt pesta, seda tuleb kindlasti teha enne ja pärast lõunasööki, pärast tualeti kasutamist jne. Koolis tohib kaasas olla isiklik käte desinfitseerimisevahend. 

 

7. Maski kandmine koolimajas on lubatud, kuid mitte kohustuslik. Maski kandmine ei anna võimalust haigena kooli tulla. 

 

8. Lähikontaktide vähendamise eesmärgil eeldame ka, et kooli kõrval ja lähistel elavad lapsed ei tule koolimajja mitukümmend minutit enne tundide algust ega jää koolimajja ilma mõjuva põhjuseta ka peale tundide lõppu.

 

Tegemist on meie kõigi jaoks uue olukorraga. Olgem mõistlikud ja kannatlikud ning püsime terved! 

 

NB! Infot regioonidest, kus on haigusjuhte registreertud, soovitusi ja uusi uudiseid viirsega seotud teemadel

 näed siit.

 

Tuletame meelde, et enda kaitsmisel on endiselt olulised järgmised elementaarsed juhised:

  • Pese tihti käsi

Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja desinfitseerimine tapab kätele sattunud viiruse!

  • Järgi hingamisteede hügieeni

Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasilevimist.

NB! Kui aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida katsud. 

  • Väldi kontakti

Väldi kontakti (vähemalt 1m) inimestega, kellel on välised haigustunnused - näiteks köha või aevastavad inimesed. Kui seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid tema aevastamise korral piisknakkuse sisse hingata ja ise ka haigestuda. 

Kuna praegu on ka külmetushaiguste leviku periood, siis kõiki tuttavaid ei ole soovitatav kallistada.

  • Väldi silmade, nina ja suu katsumist

Pesemata kätega silmade, nina ja suu katsumine suurendab nakatumisvõimalust.

 

Hooli iseendast ja oma kaaslastest!

Lisainfo https://www.terviseamet.ee/et