Uudised

ÜLDINFO DISTANTS- ja KONTAKTÕPPE KOHTA 14. mai Aruküla Põhikool

Valitsus kiitis heaks korralduse, mis lubab alates esmaspäevast (17.mai) korraldada üldhariduskoolides kontaktõpet!

Seega, kõik 1. - 9. klassi õpilased on oodatud tagasi kooli!


Uuest nädalast kõik koos ja uue hooga ikka edasi ja edasi, ei sammukestki tagasi!

Väsimatult kordame taas üle, et:
* haigustunnustega jää koju
* kui pereliikme haigestumise tõttu oled lähikontaktne, siis jää koju
* kui pereliige on lähikontaktne, jää koju, kuni pereliikme testitulemuse selgumiseni
* reisilt naastes jää isolatsiooni
* peseme käsi, tuulutame ruume, viibime võimalusel õues ja arvestame üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi

NB! Haridus- ja Teadusministeeriumi juhise kohaselt peavad koolihoones kandma maski/visiiri vanemad kui 12-aastased, välja arvatud põhjendatud erijuhtudel.

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe on lubatud välitingimustes kuni 10-liikmelises rühmas.
Kuni 31.maini tohib siseruumides huvitegevust- ja haridust, noorsootööd, täiendkoolitust- ja õpet läbi viia järgides 2+2 reeglit. Ruumi täituvus ei tohi olla üle 25%.
Alates 17. maist tohib õues läbi viia sportimise-treenimise, noorsootöö, huvitegevuse ja -hariduse, koolitus-täiendõppe tegevusi kuni 25-inimeselises rühmas (kaasa arvatud juhendaja). 

Koolibussid väljuvad tavapärastel aegadel.
Pikapäevarühm töötab tavapäraselt.
Tunnid algavad kl 8:30 :)

____________________

Eelnev teadaanne aprillis:

Valitsuse käesoleva nädala korralduste alusel anname teada, et järgmisel nädalal, alates 3. maist, ootame tagasi kooli oma 1. - 4. klassidele õpilasi ja ka 9. klasside õpilasi oma tavapärase tunniplaani alusel!

Vajaduspõhiselt korraldatakse kontakttunnid ka osadele 5. - 8. klasside HEV õpilastele.

Selle info edastavad konkreetsetele õpilastele klassijuhatajad või õppealajuhataja eKooli vahendusel.

NB! Reisidelt naasmise osas on viimatine info, et tulles riigist, mida ei ole välisministeeriumi veebilehel madalama riskiga riikide hulgas nimetatud, peab õppija jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni või tegema mitte väiksema kui kuue päevase vahega kaks PCR-koroonatesti. Esimese testi võib teha välisriigis kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist või kohe pärast riiki jõudmist. Kooli või lasteaeda võib naasta pärast teist negatiivset testitulemust.

Väsimatult kordame taas üle, et:

 • haigustunnustega lapsed jäävad koju
 • kui pereliikme haigestumise tõttu on laps lähikontaktne, siis jääb ta koju
 • kui pereliige on lähikontaktne, siis on mõistlik, et ka laps jääb koju, kuni pereliikme testitulemuse selgumiseni.

Koolibuss väljub alates esmaspäevast (3. mai) tavapärastel aegadel ja väike valge buss teeb peale tunde ainult ühe ringi - kõik mahuvad korraga peale - ehk siis kõik, kes valge bussiga koju peavad minema, lähevad bussi peale kell 15:05! Pikapäevarühm töötab tavapäraselt.

__________________

Esmaseks infoallikaks kooli ja kodu vahelises suhtluses jääb endiselt eKool - vestluste fuktsioon, sündmuste voog jmt.

NB! Juhime tähelepanu, et eKooli vestluste fuktsioonis näevad lastevanematele suunatud infot lapsevanemad OMA konto alt ja lastele suunatud infot lapsed OMA konto alt!

Küsimuste ja murede/rõõmude korral saab alati pöörduda õppeülesannetega seoses aineõpetajate poole, üldistes küsimustes klassijuhatajate poole, õppealajuhataja, direktori poole. 

Jätkame ühistel jõupingutustel tööd!

____

Eelnev teadaanne märtsis:

Anname teada, et KÕIKIDE KLASSIDE KÕIK ÕPILASED ON SUUNATUD DSTANTSÕPPELE ALATES 11. MÄRTSIST, 2021.

______________________________________________________

Eelnev teadaanne veebruris:

Anname teada, et vastavalt Terviseametilt nädalavahetusel laekunud teatele ühe positiivse testitulemuse kohta meie kooli õpilaste seas (ja sellega seoses antud juhtnööridele) on alates 15. veebruarist suunatud distantsõppele üks klass ja üks õpetaja.

15. - 19. veebruariks distantsõppele suunatud klassile edastatakse õppeülesanded eKooli kaudu. Seega, iga koolipäeva hommikul tuleb õpilastel eKooli kantud info üle vaadata ja tegutseda sellele vastavalt. Kohustust igat tundi videotunnina läbi viia õpetajatel ei ole.

Pöördume endistviisi ka ülejäänud koolipere poole:

* ÕPILANE TULEB KOOLI TERVENA (ILMA HAIGUSTUNNUSTUETA) ning ainult juhul, kui tal ei ole olnud kokkupuudet positiivse Covid testitulemuse saanud inimesega.

* KUI PERES ON KEEGI HAIGESTUNUD, siis testi tulemuse selgumiseni palume JÄTTA KOJU KA ÕPILANE.

* MASKIDE/VISIIRIDE KANDMINE ON KOOLIMAJAS TUNGIVALT SOOVITUSLIK NII ÕPILASTELE KUI ÕPETAJATELE!

Olukorrast tingituna oleme õpilaste II trimestri hinnete väljapanekul pikaaegse põhjendatud puudumise korral (tervislikud põhjused, isolatsioon vmt) kindlasti paindlikud.

"Rahu, ainult rahu!" nagu lausus Karlsson :)

 

_______________________________________________________________________

 

Eelnev teadaanne, 25. jaanuarist:

 • Tunniplaan on avalikustatud kooli kodulehel, sealt saab üle vaadata, mis ees ootab: https://arukylakool.edupage.org/timetable/view.php (avanevas vaates valida ülevalt vasakust nurgast Klass(id) alt vastav klassi number).

 • Koolibusside ajagraafikud taastuvad – kõik õpilasliinid väljuvad tavapärastel aegadel (nii, nagu need olid enne distantsõppele jäämist).

 • Ka pikapäevarühma jätkab tööd tavapärastel aegadel.

 • Huvitegevuse osas kehtivad piirangud kuni 1. veebruarini.

 

 • Jätkuvalt paneme lastevanematele südamele, et

- haigustunnustega lapsed jäävad koju

- kui pereliikme haigestumise tõttu on laps lähikontaktne, siis jääb ta koju

- kui pereliige on lähikontaktne, siis on mõistlik, et ka laps jääb koju, kuni pereliikme testitulemuse selgumiseni.

 • Samuti soovitame jätkuvalt nii õpetajatel kui õppijatel kanda koolis maski, nii nagu seda soovitab ka Terviseamet. (Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.)

_____________________________________________________

 • Koroona-kroonika novembrist-detsembrist:
 • 9. detsembril uusi juhtumeid õpilaste ja õpetajate/töötajate hulgas koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.
 • alates 14. destembrist läheb kool üle distantsõppele.

 • Õppeülesanded edastatakse eKooli kaudu.

 • Õpetajad lisavad iga koolipäeva õppetegevuste info eKooli hiljemalt eelneva päeava õhtul kell 18, ehk siis esmaspäevaste tundide  ülesannete/tegevuste info lisatakse eKooli hiljemalt pühapäeval kell 18, teisipäevaste tegevuste info lisatakse eKooli hiljemalt esmaspäeval kell 18 jne. Selliselt on info olemas nii eelneval õhtul (et näiteks üle vaadata, kas ja mis ajale on järgmiseks päevaks planeeritud videotunnid) ja ka iga koolipäeva hommikul.  Õpetajad võivad, loomulikult, lisada info kogu nädala tundide kohta ette ära.
 • Distantsõppe ajal ei ole õpetajatel kohustust iga tund läbi viia videotunnina. Õpetaja otsustab kas ja millistel päevadel tehakse videotund. Arvestades, et distantsõppel kasvab õpilaste ekraani taga veedetav aeg paratamatult, on see mõistlik. 
 • Distantsõppe perioodil on eelneval kokkuleppel ja pigem väheses mahus lubatud personaalsete konsultatsioonide/järelvastamiste läbiviimine koolis. Seejuures palume järgida seniseid piiranguid - õpilane tuleb kooli tervena (ilma haigustunnusteta) ning ainult juhul, kui tal ei ole olnud kokkupuudet postiivse Covid testitulemuse saanud inimesega. Kui peres on keegi haigestunud, kelle testi tulemus ei ole veel selgunud, siis ei saa õpilane ka distanstõppe perioodil konsultatsiooni tulla.
 • HEV õpilastele on kontaktõppe korraldamine lubatud. Selles osas vaatame nädtunniplaani ja kontakteerume konkreetsete peredega kokkulepete tegemiseks.
 • Jõuluvaheag algab 23. detsembril!

   

_____________________________________________

Kui klassi õpilaste hulgas tuvastatakse positiivne testitulemus, siis saadetakse eneseisolatsiooni/distantsõppele kogu selle klassi õpilased ja õpetajad, kes viimasel teadaoleval kokkupuute päeval klassis tunde andsid. 

 • Juhul kui isolatsioonis oleku ajal ilmnevad haigustunnused, siis tuleb lapsevanemal võtta koheselt ühendust perearstiga ning järgida tema poolt antud juhiseid.
 • Juhul kui isolatsiooni 10.ks päevaks ei ole ilmnenud haigussümptomeid, siis võib isolatsiooni lõpetada, kui 10.ndal päeval tehtud Covid-test on andnud negatiivse tulemuse.
 • Juhul kui isolatsiooni 14.ks päevaks ei ole ilmnenud haigussümptomeid, siis võib isolatsiooni lugeda lõppenuks ilma testi tegemata ning alates 15.st päevast tulla tagasi kooli/tööle.
 • Juhul kui perekonnas on keegi teine haigestunud, siis jääb Covid-testi negatiivse tulemuse selgumiseni koju ka õpilane ja tema õde-vend!

 

Maskide/Visiiride kandmine koolis on lubatud ja soovituslik kõigile.

Võõratsel isikutel palume koolimajas viibimise ajal kanda maski.

 

Distantsõppele saadetud:

 • 18. novembril:   

Üks klass ja kaks sellele klassile tundi andnud õpetajat. Viimane teadaolev kontakt 13. novembril. Isolatsiooni esimeseks päevaks lugeda 14. november.

Isolatsiooni viimane päev 27.november. Kui haigussümptomeid ei ilmne, võib tulla kooli alates 28. novembrist (kuid laupäeval-pühapäeval pole siiski mõtet, seega alates 30.novembrist :)

 • 19. novembril:

Uusi juhtumeid ei ole koolile teadaolevalt lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 20. novembril:

Uusi juhtumeid ei ole koolile teadaolevalt lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 23. novembril:

Uusi juhtumeid ei ole koolile teadaolevalt lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 24. novembril:

Uusi juhtumeid koolile teadaolevalt ei lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 25. novembril:

Uusi juhtumeid koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 26. novembril:

Uusi juhtumeid koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 27. novembril:

Uusi juhtumeid koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud. 

Esmaspäeval (30.novembril) ootame distantsõppelt tagasi ka  viimastel nädalatel koolist eemal olnud klassi õpilasi. 

 • 30. novembril:

Uusi juhtumeid koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud. 

 • 1. detsembril:

Distantsõppele saadeti üks klass ja 5 õpetajat, kes viimasel teadaoleval kontakttunni päeval selles klassis tunde andsid.

 • 2. detsembril:

Uusi juhtumeid õpilaste ja õpetajate/töötajate hulgas koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud. Päeva jooksul saadeti koju paar õpilast, kelle perekonna ringis selgus positiivne Covid testi tulemus.

 • 3. ja 4. detsembril:

Uusi juhtumeid õpilaste ja õpetajate/töötajate hulgas koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud. 

 • 7. detsembril:

Uusi juhtumeid õpilaste ja õpetajate/töötajate hulgas koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud. Päeva jooksul saadeti koju ja jäävad isolatsiooni paar õpilast, kelle perekonnas selgus positiivne Covid testi tulemus.

 • 8. detsembril:

Uusi juhtumeid õpilaste ja õpetajate/töötajate hulgas koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 

Distantsõppe ajal edastatakse info vajalike õppeülesannete kohta läbi eKooli, nii nagu see ka kevadel oli.

 

Uute juhtumite info lisame siiasamasse uudisesse ja eKooli  üldinfo vestlusesse hiljemalt samal päeval kl 18.

eKooli vestluste kaudu saadame info eelisjärjekorras lähikontaktsete õpilaste vanematele, kellega kontakteerume vajadusel ka telefoni teel.

 

NB! Palume lastevanematel üle kontrollida oma andmed (telefoninumber, e-posti aadress) eKoolis (!) ning haigustunnustega lapsed palume samuti koju jätta, nii nagu jäävad koju ka haigustunnustega õpetajad. Aitäh!

 

Keerulised ajad, kuid saame ka seekord hakkama!

Mure korral võtke ühendust - kool on kodude jaoks endiselt olemas ning leiame kindlasti üheskoos vajalikud lahendused.

 

Lugupidamisega,

Aruküla Põhikooli juhtkond

 

Uuest nädalast kõik koos ja uue hooga ikka edasi ja edasi, ei sammukestki tagasi!

Väsimatult kordame taas üle, et:
* haigustunnustega jää koju
* kui pereliikme haigestumise tõttu oled lähikontaktne, siis jää koju
* kui pereliige on lähikontaktne, jää koju, kuni pereliikme testitulemuse selgumiseni
* reisilt naastes jää isolatsiooni
* peseme käsi, tuulutame ruume, viibime võimalusel õues ja arvestame üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi

NB! Haridus- ja Teadusministeeriumi juhise kohaselt peavad koolihoones kandma maski/visiiri vanemad kui 12-aastased, välja arvatud põhjendatud erijuhtudel.

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe on lubatud välitingimustes kuni 10-liikmelises rühmas.
Kuni 31.maini tohib siseruumides huvitegevust- ja haridust, noorsootööd, täiendkoolitust- ja õpet läbi viia järgides 2+2 reeglit. Ruumi täituvus ei tohi olla üle 25%.
Alates 17. maist tohib õues läbi viia sportimise-treenimise, noorsootöö, huvitegevuse ja -hariduse, koolitus-täiendõppe tegevusi kuni 25-inimeselises rühmas (kaasa arvatud juhendaja). 

Koolibussid väljuvad tavapärastel aegadel.
Pikapäevarühm töötab tavapäraselt.
Tunnid algavad kl 8:30 :)

____________________

Eelnev teadaanne aprillis:

Valitsuse käesoleva nädala korralduste alusel anname teada, et järgmisel nädalal, alates 3. maist, ootame tagasi kooli oma 1. - 4. klassidele õpilasi ja ka 9. klasside õpilasi oma tavapärase tunniplaani alusel!

Vajaduspõhiselt korraldatakse kontakttunnid ka osadele 5. - 8. klasside HEV õpilastele.

Selle info edastavad konkreetsetele õpilastele klassijuhatajad või õppealajuhataja eKooli vahendusel.

NB! Reisidelt naasmise osas on viimatine info, et tulles riigist, mida ei ole välisministeeriumi veebilehel madalama riskiga riikide hulgas nimetatud, peab õppija jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni või tegema mitte väiksema kui kuue päevase vahega kaks PCR-koroonatesti. Esimese testi võib teha välisriigis kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist või kohe pärast riiki jõudmist. Kooli või lasteaeda võib naasta pärast teist negatiivset testitulemust.

Väsimatult kordame taas üle, et:

 • haigustunnustega lapsed jäävad koju
 • kui pereliikme haigestumise tõttu on laps lähikontaktne, siis jääb ta koju
 • kui pereliige on lähikontaktne, siis on mõistlik, et ka laps jääb koju, kuni pereliikme testitulemuse selgumiseni.

Koolibuss väljub alates esmaspäevast (3. mai) tavapärastel aegadel ja väike valge buss teeb peale tunde ainult ühe ringi - kõik mahuvad korraga peale - ehk siis kõik, kes valge bussiga koju peavad minema, lähevad bussi peale kell 15:05! Pikapäevarühm töötab tavapäraselt.

__________________

Esmaseks infoallikaks kooli ja kodu vahelises suhtluses jääb endiselt eKool - vestluste fuktsioon, sündmuste voog jmt.

NB! Juhime tähelepanu, et eKooli vestluste fuktsioonis näevad lastevanematele suunatud infot lapsevanemad OMA konto alt ja lastele suunatud infot lapsed OMA konto alt!

Küsimuste ja murede/rõõmude korral saab alati pöörduda õppeülesannetega seoses aineõpetajate poole, üldistes küsimustes klassijuhatajate poole, õppealajuhataja, direktori poole. 

Jätkame ühistel jõupingutustel tööd!

____

Eelnev teadaanne märtsis:

Anname teada, et KÕIKIDE KLASSIDE KÕIK ÕPILASED ON SUUNATUD DSTANTSÕPPELE ALATES 11. MÄRTSIST, 2021.

______________________________________________________

Eelnev teadaanne veebruris:

Anname teada, et vastavalt Terviseametilt nädalavahetusel laekunud teatele ühe positiivse testitulemuse kohta meie kooli õpilaste seas (ja sellega seoses antud juhtnööridele) on alates 15. veebruarist suunatud distantsõppele üks klass ja üks õpetaja.

15. - 19. veebruariks distantsõppele suunatud klassile edastatakse õppeülesanded eKooli kaudu. Seega, iga koolipäeva hommikul tuleb õpilastel eKooli kantud info üle vaadata ja tegutseda sellele vastavalt. Kohustust igat tundi videotunnina läbi viia õpetajatel ei ole.

Pöördume endistviisi ka ülejäänud koolipere poole:

* ÕPILANE TULEB KOOLI TERVENA (ILMA HAIGUSTUNNUSTUETA) ning ainult juhul, kui tal ei ole olnud kokkupuudet positiivse Covid testitulemuse saanud inimesega.

* KUI PERES ON KEEGI HAIGESTUNUD, siis testi tulemuse selgumiseni palume JÄTTA KOJU KA ÕPILANE.

* MASKIDE/VISIIRIDE KANDMINE ON KOOLIMAJAS TUNGIVALT SOOVITUSLIK NII ÕPILASTELE KUI ÕPETAJATELE!

Olukorrast tingituna oleme õpilaste II trimestri hinnete väljapanekul pikaaegse põhjendatud puudumise korral (tervislikud põhjused, isolatsioon vmt) kindlasti paindlikud.

"Rahu, ainult rahu!" nagu lausus Karlsson :)

 

_______________________________________________________________________

 

Eelnev teadaanne, 25. jaanuarist:

 • Tunniplaan on avalikustatud kooli kodulehel, sealt saab üle vaadata, mis ees ootab: https://arukylakool.edupage.org/timetable/view.php (avanevas vaates valida ülevalt vasakust nurgast Klass(id) alt vastav klassi number).

 • Koolibusside ajagraafikud taastuvad – kõik õpilasliinid väljuvad tavapärastel aegadel (nii, nagu need olid enne distantsõppele jäämist).

 • Ka pikapäevarühma jätkab tööd tavapärastel aegadel.

 • Huvitegevuse osas kehtivad piirangud kuni 1. veebruarini.

 

 • Jätkuvalt paneme lastevanematele südamele, et

- haigustunnustega lapsed jäävad koju

- kui pereliikme haigestumise tõttu on laps lähikontaktne, siis jääb ta koju

- kui pereliige on lähikontaktne, siis on mõistlik, et ka laps jääb koju, kuni pereliikme testitulemuse selgumiseni.

 • Samuti soovitame jätkuvalt nii õpetajatel kui õppijatel kanda koolis maski, nii nagu seda soovitab ka Terviseamet. (Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.)

_____________________________________________________

 • Koroona-kroonika novembrist-detsembrist:
 • 9. detsembril uusi juhtumeid õpilaste ja õpetajate/töötajate hulgas koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.
 • alates 14. destembrist läheb kool üle distantsõppele.

 • Õppeülesanded edastatakse eKooli kaudu.

 • Õpetajad lisavad iga koolipäeva õppetegevuste info eKooli hiljemalt eelneva päeava õhtul kell 18, ehk siis esmaspäevaste tundide  ülesannete/tegevuste info lisatakse eKooli hiljemalt pühapäeval kell 18, teisipäevaste tegevuste info lisatakse eKooli hiljemalt esmaspäeval kell 18 jne. Selliselt on info olemas nii eelneval õhtul (et näiteks üle vaadata, kas ja mis ajale on järgmiseks päevaks planeeritud videotunnid) ja ka iga koolipäeva hommikul.  Õpetajad võivad, loomulikult, lisada info kogu nädala tundide kohta ette ära.
 • Distantsõppe ajal ei ole õpetajatel kohustust iga tund läbi viia videotunnina. Õpetaja otsustab kas ja millistel päevadel tehakse videotund. Arvestades, et distantsõppel kasvab õpilaste ekraani taga veedetav aeg paratamatult, on see mõistlik. 
 • Distantsõppe perioodil on eelneval kokkuleppel ja pigem väheses mahus lubatud personaalsete konsultatsioonide/järelvastamiste läbiviimine koolis. Seejuures palume järgida seniseid piiranguid - õpilane tuleb kooli tervena (ilma haigustunnusteta) ning ainult juhul, kui tal ei ole olnud kokkupuudet postiivse Covid testitulemuse saanud inimesega. Kui peres on keegi haigestunud, kelle testi tulemus ei ole veel selgunud, siis ei saa õpilane ka distanstõppe perioodil konsultatsiooni tulla.
 • HEV õpilastele on kontaktõppe korraldamine lubatud. Selles osas vaatame nädtunniplaani ja kontakteerume konkreetsete peredega kokkulepete tegemiseks.
 • Jõuluvaheag algab 23. detsembril!

   

_____________________________________________

Kui klassi õpilaste hulgas tuvastatakse positiivne testitulemus, siis saadetakse eneseisolatsiooni/distantsõppele kogu selle klassi õpilased ja õpetajad, kes viimasel teadaoleval kokkupuute päeval klassis tunde andsid. 

 • Juhul kui isolatsioonis oleku ajal ilmnevad haigustunnused, siis tuleb lapsevanemal võtta koheselt ühendust perearstiga ning järgida tema poolt antud juhiseid.
 • Juhul kui isolatsiooni 10.ks päevaks ei ole ilmnenud haigussümptomeid, siis võib isolatsiooni lõpetada, kui 10.ndal päeval tehtud Covid-test on andnud negatiivse tulemuse.
 • Juhul kui isolatsiooni 14.ks päevaks ei ole ilmnenud haigussümptomeid, siis võib isolatsiooni lugeda lõppenuks ilma testi tegemata ning alates 15.st päevast tulla tagasi kooli/tööle.
 • Juhul kui perekonnas on keegi teine haigestunud, siis jääb Covid-testi negatiivse tulemuse selgumiseni koju ka õpilane ja tema õde-vend!

 

Maskide/Visiiride kandmine koolis on lubatud ja soovituslik kõigile.

Võõratsel isikutel palume koolimajas viibimise ajal kanda maski.

 

Distantsõppele saadetud:

 • 18. novembril:   

Üks klass ja kaks sellele klassile tundi andnud õpetajat. Viimane teadaolev kontakt 13. novembril. Isolatsiooni esimeseks päevaks lugeda 14. november.

Isolatsiooni viimane päev 27.november. Kui haigussümptomeid ei ilmne, võib tulla kooli alates 28. novembrist (kuid laupäeval-pühapäeval pole siiski mõtet, seega alates 30.novembrist :)

 • 19. novembril:

Uusi juhtumeid ei ole koolile teadaolevalt lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 20. novembril:

Uusi juhtumeid ei ole koolile teadaolevalt lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 23. novembril:

Uusi juhtumeid ei ole koolile teadaolevalt lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 24. novembril:

Uusi juhtumeid koolile teadaolevalt ei lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 25. novembril:

Uusi juhtumeid koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 26. novembril:

Uusi juhtumeid koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 • 27. novembril:

Uusi juhtumeid koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud. 

Esmaspäeval (30.novembril) ootame distantsõppelt tagasi ka  viimastel nädalatel koolist eemal olnud klassi õpilasi. 

 • 30. novembril:

Uusi juhtumeid koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud. 

 • 1. detsembril:

Distantsõppele saadeti üks klass ja 5 õpetajat, kes viimasel teadaoleval kontakttunni päeval selles klassis tunde andsid.

 • 2. detsembril:

Uusi juhtumeid õpilaste ja õpetajate/töötajate hulgas koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud. Päeva jooksul saadeti koju paar õpilast, kelle perekonna ringis selgus positiivne Covid testi tulemus.

 • 3. ja 4. detsembril:

Uusi juhtumeid õpilaste ja õpetajate/töötajate hulgas koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud. 

 • 7. detsembril:

Uusi juhtumeid õpilaste ja õpetajate/töötajate hulgas koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud. Päeva jooksul saadeti koju ja jäävad isolatsiooni paar õpilast, kelle perekonnas selgus positiivne Covid testi tulemus.

 • 8. detsembril:

Uusi juhtumeid õpilaste ja õpetajate/töötajate hulgas koolile teadaolevalt ei ole lisandunud; ühtegi klassi ega õpetajat isolatsiooni/distantsõppele ei saadetud.

 

Distantsõppe ajal edastatakse info vajalike õppeülesannete kohta läbi eKooli, nii nagu see ka kevadel oli.

 

Uute juhtumite info lisame siiasamasse uudisesse ja eKooli  üldinfo vestlusesse hiljemalt samal päeval kl 18.

eKooli vestluste kaudu saadame info eelisjärjekorras lähikontaktsete õpilaste vanematele, kellega kontakteerume vajadusel ka telefoni teel.

 

NB! Palume lastevanematel üle kontrollida oma andmed (telefoninumber, e-posti aadress) eKoolis (!) ning haigustunnustega lapsed palume samuti koju jätta, nii nagu jäävad koju ka haigustunnustega õpetajad. Aitäh!

 

Keerulised ajad, kuid saame ka seekord hakkama!

Mure korral võtke ühendust - kool on kodude jaoks endiselt olemas ning leiame kindlasti üheskoos vajalikud lahendused.

 

Lugupidamisega,

Aruküla Põhikooli juhtkond