Uudised

Laulu- ja tantsupeol osalevate rühmade transport ja ajagraafik 26. juuni Aruküla Põhikool

Anname uhkusega teada, et meie kooli rahvatantsurühm ja laulukoorid on osalised XXVII laulu- ja XX tantsupeol “Minu arm”, mis toimub 4.-7. juulil, 2019.
Olete selle nimel tublit tööd teinud.
Ilusat pidu nii teile kui meile :)


Osalevate rühmade ajagraafiku, info transpordi ja juhendajate kohta leiad alljärgnevalt lingilt:

https://arukylaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ivika_jegis_arukyla_edu_ee/Ecn3PM6ahvRPi5hl9DBRQd4BJSdd14NZrQeCGWt_yBJG1g?e=AboSej

 

 

Osalevate rühmade ajagraafiku, info transpordi ja juhendajate kohta leiad alljärgnevalt lingilt:

https://arukylaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ivika_jegis_arukyla_edu_ee/Ecn3PM6ahvRPi5hl9DBRQd4BJSdd14NZrQeCGWt_yBJG1g?e=AboSej