DOKUMENDID

Õpilaste vastuvõtu kord


Aruküla Põhikooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist väljaarvamise kord

Kord kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §27 lõike 4 ja § 28 lõike 4 alusel, lähtuvalt Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 ja“ Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ alusel.

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1 – 6/10
28.05.2018

 

Aruküla Põhikooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist väljaarvamise kord

Kord kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §27 lõike 4 ja § 28 lõike 4 alusel, lähtuvalt Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 ja“ Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ alusel.

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1 – 6/10
28.05.2018