Koolielu

Tugiteenused

Meie koolis on õpilastele toeks ja abiks

sotsiaalpedagoog Marjanne Mändmets-Tuvikene 

ja psühholoog Siiri Parv.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe 

koordineerija ja eripedagoog on Raili Tüür.