Koolielu

Tugiteenused

Meie koolis on õpilastele toeks ja abiks

sotsiaalpedagoog Marjanne Mändmets-Tuvikene 

ja koolipsühholoog Mariliis Fomotškin.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe 

koordineerija ja eripedagoog on Raili Tüür.

Logopeed on meie koolis Krista Jõks. 

 


Vajaduse ilmnemisel ja õpetajate ettepanekul võtab kool lapsevanemaga ühendust ja palub lapsevanemal esitada HEV koordinaatorile nõusoleku avalduse tugimeetme rakendamiseks ja õpilase individuaalse arengujälgimise kaardi avamiseks.

Vastava nõusoleku palume täita e-vormi teel, mis avaneb järgnevnal lingil:

https://lingid.ee/apkopiabi

Vajaduse ilmnemisel ja õpetajate ettepanekul võtab kool lapsevanemaga ühendust ja palub lapsevanemal esitada HEV koordinaatorile nõusoleku avalduse tugimeetme rakendamiseks ja õpilase individuaalse arengujälgimise kaardi avamiseks.

Vastava nõusoleku palume täita e-vormi teel, mis avaneb järgnevnal lingil:

https://lingid.ee/apkopiabi