Koolielu

Nõustamine

Meie koolis on õpilastele toeks ja abiks

sotsiaalpedagoog Marjanne Mändmets 

ja psühholoog Siiri Parv.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe 

koordineerija on õpetaja/logopeed Krista Jõks.