TUGI- TEENUSED

Tugiteenuste üldinfo

Meie koolis on õpilastele toeks ja abiks:

Klaara Saar - sotsiaalpedagoog

Katre Lamp - õpilasnõustaja

Raili Tüür - hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õppe koordineerija ja eripedagoog

Krista Jõks - logopeed 

 


Vajaduse ilmnemisel ja õpetajate ettepanekul võtab kool lapsevanemaga ühendust ja palub lapsevanemal esitada HEV koordinaatorile nõusoleku avalduse tugimeetme rakendamiseks ja õpilase individuaalse arengujälgimise kaardi avamiseks.

Vastava nõusoleku palume täita e-vormi teel, mis avaneb järgneval lingil:

https://lingid.ee/nousolek

Vajaduse ilmnemisel ja õpetajate ettepanekul võtab kool lapsevanemaga ühendust ja palub lapsevanemal esitada HEV koordinaatorile nõusoleku avalduse tugimeetme rakendamiseks ja õpilase individuaalse arengujälgimise kaardi avamiseks.

Vastava nõusoleku palume täita e-vormi teel, mis avaneb järgneval lingil:

https://lingid.ee/nousolek