TUGI- TEENUSED

Tugiteenuste üldinfo

Meie koolis on õpilastele toeks ja abiks

sotsiaalpedagoog Marjanne Mändmets-Tuvikene ja nõustaja Katre Lamp.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe 

koordineerija Maarika Jagula ja eripedagoog on Raili Tüür.

Logopeed on meie koolis Krista Jõks. 

 


Vajaduse ilmnemisel ja õpetajate ettepanekul võtab kool lapsevanemaga ühendust ja palub lapsevanemal esitada HEV koordinaatorile nõusoleku avalduse tugimeetme rakendamiseks ja õpilase individuaalse arengujälgimise kaardi avamiseks.

Vastava nõusoleku palume täita e-vormi teel, mis avaneb järgneval lingil:

https://lingid.ee/nousolek

Vajaduse ilmnemisel ja õpetajate ettepanekul võtab kool lapsevanemaga ühendust ja palub lapsevanemal esitada HEV koordinaatorile nõusoleku avalduse tugimeetme rakendamiseks ja õpilase individuaalse arengujälgimise kaardi avamiseks.

Vastava nõusoleku palume täita e-vormi teel, mis avaneb järgneval lingil:

https://lingid.ee/nousolek