DOKUMENDID

Aruküla Põhikooli Kodukord

DOKUMENT AVANEB SIIT


Kodukord kinnitatud  Dir. kk  1-6/7 (08.02.2011)

Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud (ÕN prot. nr. 2, 25.02.2019)

Kodukorra muutmine hoolekogu poolt heaks kiidetud (Koosolek nr 2, 10.05.2019)

Kodukord kinnitatud dir. kk  1 – 6/6 (11.05.2019)

Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud (ÕN prot. nr 1, 28.10.2019)

Esitatud arvamuse avaldamiseks hoolekogule (29.10.2019)

 

 

Kodukord kinnitatud  Dir. kk  1-6/7 (08.02.2011)

Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud (ÕN prot. nr. 2, 25.02.2019)

Kodukorra muutmine hoolekogu poolt heaks kiidetud (Koosolek nr 2, 10.05.2019)

Kodukord kinnitatud dir. kk  1 – 6/6 (11.05.2019)

Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud (ÕN prot. nr 1, 28.10.2019)

Esitatud arvamuse avaldamiseks hoolekogule (29.10.2019)