News

Direktori teade seoses õppetöö korraldusega alates esmaspäevast (18.mai) 14. May Aruküla Põhikool

Lugupeetud lapsevanemad ja õpilased!
Annan infot seoses 18. mail eriolukorra muutustega.
Kohalikel omavalitsustele ja koolidele anti õigus otsustada, kuidas edasi minna õppetööga.


Järgime eriolukorra tingimusi ja sellest lähtuvalt jätkame distantsõppega õppeaasta lõpuni. Kuna 18. maist alates võib kooli kutsuda kuni 10 õpilasega rühmi klassidest, siis õpetajad koostavad praegu klasside nimekirju õpilastest, kellega õpetajad tahavad teha lisatööd võlgnevuste likvideerimiseks. Neljapäevast alates saadetakse nendele õpilastele kutsed järgneva koolitöö läbiviimiseks eritingimustes. Kutses on kirjas, millal õpilast oodatakse kooli või individuaalsesse videotundi. Õpilased, kellel võlgnevusi ei ole loomulikult vastavat kutset ei saa. Õnneks on neid õpilasi suur enamus ehk nad on olnud tublid. Ilmselt tänu Teie, lastevanemate, jõupingutustele ja koostööle õpetajatega.

Kool on valmis õpilasi vastu võtma vastavalt kehtestatud tingimustele. Kui keegi soovib kasutada näomaske, siis koolil on selleks valmidus olemas. Samuti peame garanteerima 2+2 reeglist kinnipidamise ja desinfitseerivate vahendite olemasolu. Õpilaste toitlustamist ei toimu, sest me ei hoia neid üle 3 tunni koolis. Kui kellelgi on vaja transporti kooli tulemiseks, siis informeerige sellest kooli.

Õppeaasta lõpetamiseks paneme 3. trimestri hinded välja 5. juuniks. Õpetajad võivad kasutada hindelist ja sõnalist hindamist (arvestatud/ mittearvestatud). Aastahinded (hindelised) pannakse välja kolme trimestri tulemuste alusel. Hiljemalt 8.-9. juuniks tahame õpilaste käest kätte saada selle õppeaasta õpikud. Õpikute kokku korjamise ja ka klassitunnistuste saamise korraldame läbi klassijuhatajate klasside kaupa. Nendel päevade on ilmselt käigus koolibussid. Samuti on koolis veel hulgaliselt õpilaste asju, millele võib järele tulla ka varem. Kool on tööpäeviti lahti kella 9.00 – 13.00-ni. Kui see aeg ei sobi, informeerige ja leiame sobiva aja.

9. klassi lõpupeo aktuse konkreetset kava ja korraldust veel ei ole. Loodame piirangute lihtsustamisele ja võimalusele see pidu korraldada ikkagi juunis.

Info täpsustamisel anname sellest teada.

Olgem terved ja elame koos need 3 nädalat üle, ei ole jäänud enam palju oodata.

Tervitustega,

Avo Möls

direktor

Aruküla Põhikool

Järgime eriolukorra tingimusi ja sellest lähtuvalt jätkame distantsõppega õppeaasta lõpuni. Kuna 18. maist alates võib kooli kutsuda kuni 10 õpilasega rühmi klassidest, siis õpetajad koostavad praegu klasside nimekirju õpilastest, kellega õpetajad tahavad teha lisatööd võlgnevuste likvideerimiseks. Neljapäevast alates saadetakse nendele õpilastele kutsed järgneva koolitöö läbiviimiseks eritingimustes. Kutses on kirjas, millal õpilast oodatakse kooli või individuaalsesse videotundi. Õpilased, kellel võlgnevusi ei ole loomulikult vastavat kutset ei saa. Õnneks on neid õpilasi suur enamus ehk nad on olnud tublid. Ilmselt tänu Teie, lastevanemate, jõupingutustele ja koostööle õpetajatega.


Kool on valmis õpilasi vastu võtma vastavalt kehtestatud tingimustele. Kui keegi soovib kasutada näomaske, siis koolil on selleks valmidus olemas. Samuti peame garanteerima 2+2 reeglist kinnipidamise ja desinfitseerivate vahendite olemasolu. Õpilaste toitlustamist ei toimu, sest me ei hoia neid üle 3 tunni koolis. Kui kellelgi on vaja transporti kooli tulemiseks, siis informeerige sellest kooli.

Õppeaasta lõpetamiseks paneme 3. trimestri hinded välja 5. juuniks. Õpetajad võivad kasutada hindelist ja sõnalist hindamist (arvestatud/ mittearvestatud). Aastahinded (hindelised) pannakse välja kolme trimestri tulemuste alusel. Hiljemalt 8.-9. juuniks tahame õpilaste käest kätte saada selle õppeaasta õpikud. Õpikute kokku korjamise ja ka klassitunnistuste saamise korraldame läbi klassijuhatajate klasside kaupa. Nendel päevade on ilmselt käigus koolibussid. Samuti on koolis veel hulgaliselt õpilaste asju, millele võib järele tulla ka varem. Kool on tööpäeviti lahti kella 9.00 – 13.00-ni. Kui see aeg ei sobi, informeerige ja leiame sobiva aja.

9. klassi lõpupeo aktuse konkreetset kava ja korraldust veel ei ole. Loodame piirangute lihtsustamisele ja võimalusele see pidu korraldada ikkagi juunis.

Info täpsustamisel anname sellest teada.

Olgem terved ja elame koos need 3 nädalat üle, ei ole jäänud enam palju oodata.

Tervitustega,

Avo Möls

direktor

Aruküla Põhikool