Õppekava

Aruküla Põhikooli õppekava on Aruküla Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks. 

DOKUMENT AVANEB SIIT