TUNNIPLAAN 2017/18

AVALEHELE

 Jooksvad muudatused siin ei kajastu, nende osas kuula oma õpetajaid.

 

1.a klass

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

 Eesti keel

 Kehaline

 Eesti keel

 Eesti keel

 Eesti keel

2. 9.25 - 10.10

 Eesti keel

 Eesti keel

 Matemaatika

 Kehaline

 Eesti keel

3. 10.30 - 11.15

 Kunst ja tööõpetus Matemaatika

 Eesti keel

 Matemaatika

 Kehaline

4. 11.25 - 12.10

 Muusika

 Loodusõpetus

 Kunst

 Muusika

 Kunst  ja tööõpetus

  AVALEHELE

  

1.b klass

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

 Eesti keel

 Kehaline

 Eesti keel

 Eesti keel

 Eesti keel

2. 9.25 - 10.10

 Matemaatika

 Eesti keel

 Eesti keel

 Eesti keel

 Matemaatika

3. 10.30 - 11.15

 Kunst ja tööõpetus

 Eesti keel

 Matemaatika

 Muusika

 Kunst ja tööõpetus

4. 11.25 - 12.10

 Kehaline

 Muusika

 Loodusõpetus

 Kehaline

 Kunst  ja tööõpetus

  AVALEHELE

 

1.c klassESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
 1. 8.30 - 9.15KehalineMuusikaEesti keelEesti keEesti keel
 2. 9.25 - 10.10MatemaatikaEesti keelEesti keelEesti kEesti keel
 3. 10.30 - 11.15kunstMatemaatikaKehalineMatKehaline
 4. 11.25 - 12.10kunstEesti keelLoodusKunstMuusika

 

 

2.a klass      

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

 Eesti keel

 Eesti keel

 Kehaline

 Eesti keel

 Eesti keel

2. 9.25 - 10.10

 Matemaatika

 Matemaatika

 Eesti keel

 Matemaatika

 Kehaline

3. 10.30 - 11.15

 Loodusõpetus

 Muusika 

 Matemaatika

 Eesti keel

 Matemaatika

4. 11.25 - 12.10

 Kehaline

 Inimeseõpetus

 Eesti keel

 Loodusõpetus

 Kunst ja tööõpetus

5. 12.20 - 13.05   

 

 

 Kunst ja tööõpetus  Muusika 

 

6. 13.15 - 14.00   Kunst ja tööõpetus  

  ÜLES / AVALEHELE

 

2.b klassESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
1. 8.30 - 9.15Eesti keel Eesti keelEesti keel Eesti keel Kehaline 
2. 9.25 - 10.10MatemaatikaMatemaatikaMatemaatika Muusika Eesti keel 
3. 10.30 - 11.15Eesti keelEesti keel Inimeseõpetus Matemaatika Matemaatika 
4. 11.25 - 12.10Kunst ja tööõpetusLoodusõpetus Kehaline Kehaline Kunst ja tööõpetus
5. 12.20 - 13.05  Muusika Loodusõpetus Kunst ja tööõpetus

 

 ÜLES / AVALEHELE

 

3.a klass   

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

Eesti keel

 Eesti keel

 Kehaline

Eesti keel

 Eesti keel

2. 9.25 - 10.10

Eesti keel

 Inglise keel (110)

Eesti keel

 Matemaatika

 Kehaline

3. 10.20 - 11.05

Matemaatika

 Matemaatika

Matemaatika

 Inimeseõpetus

 Matemaatika

4. 11.25 - 12.10

Loodusõpetus

 Kunst ja tööõpetus

Loodusõpetus

 Kunst ja tööõpetus

 Muusika

5. 12.20 - 13.05

Muusika

 Kunst ja tööõpetus

Inglise keel (108)

 Inglise keel (206)

 

6. 13.15 - 14.00

Kehaline

 

 

 

 

  ÜLES / AVALEHELE

 

3.b klass        

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

 Eesti keel

 Eesti keel

 Inglise keel (110)

 Eesti keel

 Matemaatika

2. 9.25 - 10.10

 Eesti keel

 Muusika (109) Kehaline

 Matemaatika

 Muusika (109)

3. 10.20 - 11.05

 Matemaatika

 Loodusõpetus

 Eesti keel

 Loodusõpetus

 Inglise keel (110)

4. 11.25 - 12.10

 Kunst ja tööõpetus

 Matemaatika

 Matemaatika Kunst ja tööõpetus

 Kehaline

5. 12.20 - 13.05

 Kehaline Inglise keel (110)

 Inimeseõpetus 

 Kunst ja tööõpetus

 Eesti keel

  ÜLES / AVALEHELE

 

3.c klassESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
1. 8.30 - 9.15Eesti keelMatemaatikaInimeseõpetusLoodusõpetusEesti keel
2. 9.25 - 10.10Eesti keelEesti keelKunst ja tööõpetusMatemaatikaEesti keel
3. 10.20 - 11.05MatemaatikaInglise keel (132)KehalineInglise keel (132)Matemaatika
4. 11.25 - 12.10MatemaatikaEesti keelInglise keel (132)Kunst ja tööõpetusLoodusõpetus
5. 12.20 - 13.05KehalineKehaline  Kunst ja tööõpetusMuusika (109)
6. 13.15 - 14.00 Muusika (109)    

 

 

NB! Jagunemine osades tundides: Tund tüdrukute grupile / Tund poiste grupile

Vastava värvuse puudumisel on tund ette nähtud mõlemale grupile, oma grupi õpetaja juures.

4.a klass            

ESMASPÄEV                    

TEISIPÄEV                    

KOLMAPÄEV            

NELJAPÄEV                

REEDE                      

1. 8.30 - 9.15

 Kehaline/Arvuti

 Loodusõpetus (207)

 Tööõpetus

Inglise keel (303)

Eesti keel (226)

2. 9.25 - 10.10

 Arvuti (rmk)Kehaline

 Eesti keel (303)

 Tööõpetus

Matemaatika (207)

Eesti keel (226)

3. 10.20 - 11.05

 Eesti keel (130)

 Kehaline / Kehaline

 Eesti keel (226)

Inglise keel (303)

Muusika (221)

4. 11.25 - 12.10

 Inglise keel (303)

 Matemaatika (130)

 Matemaatika (224)

Loodusõpetus (207)

Inglise keel (303)

5. 12.20 - 13.05

 Matemaatika (205)

 Kunst

 Kehaline

 

Matemaatika (305)

6. 13.15 - 14.00

 Klassijuhataja (205)

  

Muusika

 

 

  ÜLES / AVALEHELE

 

NB! Jagunemine osades tundides: Tund tüdrukute grupile / Tund poiste grupile

Vastava värvuse puudumisel on tund ette nähtud mõlemale grupile, oma grupi õpetaja juures.

4.b klass            

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

 Matemaatika (130)

 Inglise keel (303)

  - / Tööõpetus

Eesti keel (301)

Eesti keel (301)

2. 9.25 - 10.10

 Kehaline / Kehaline

 Muusika

Kehaline / Tööõpetus

Eesti keel (301)

Inglise keel (303)

3. 10.20 - 11.05

 Muusika

 Arvuti/ Kehaline

 Matemaatika (229)

Matemaatika (206)

Loodusõpetus (207)

4. 11.25 - 12.10

 Kunst

 Klassijuhataja

 Eesti keel (229)

Inglise keel (303)

Matemaatika (305)

5. 12.20 - 13.0

 Eesti keel (303)

Loodusõpetus (207)

 -/ Kehaline 

Kehaline/ -

Tööõpetus / Arvutiõp

6. 13.15 - 14.00

 Inglise keel (303)

 Matemaatika (221)  

Tööõpetus / -

    ÜLES / AVALEHELE

 

 NB! Jagunemine osadeks tundideks: Tund tüdrukute grupile / Tund poiste grupile   Vastava värvuse puudumisel on tund ette nähtud mõlemale grupile, oma grupi õpetaja juures.

5.a klass          

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

 Kunst

 Loodusõpetus (230)

 Muusika

 Tööõpetus

 Inimeseõpetus (307)

2. 9.25 - 10.10

 Eesti keel (307)

 Eesti keel (224)

 Eesti keel (229)

 Tööõpetus

 Kirjandus (301)

3. 10.20 - 11.05

 Kehaline Kirjandus (205) Inglise keel (303)

 Kehaline /-

 Eesti keel (301)

4. 11.15 - 12.00

 Inglise keel (205)

 Ajalugu

 Loodusõpetus (303)

 Inglise keel (224)

 Matemaatika (306)

5. 12.20 - 13.05

Muusika Arvuti / Kehaline Matemaatika (306)

 Ajalugu (229)

 Klassijuhataja (226)

6. 13.15 - 14.00

Matemaatika (306) Matemaatika (306) Kehaline Matemaatika (306)

 

7. 14.10 - 14.55   - / Arvuti 

 

 

  ÜLES / AVALEHELE

 

 NB! Jagunemine osades tundides: Tund tüdrukute grupile / Tund poiste grupile   Vastava värvuse puudumisel on tund ette nähtud mõlemale grupile, oma grupi õpetaja juures.

5.b klass         

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

Kirjandus (229)

Ajalugu

 Inglise keel (303)

Tööõpetus / -  

 Matemaatika (108)

2. 9.25 - 10.10

 Eesti keel (229)

Kunst

 Eesti keel (226)

Tööõpetus / Kehaline

 Loodusõpetus (205)

3. 10.20 - 11.05

 Kehaline Arvuti

Eesti keel (303)

 Muusika

Kehaline / Kehaline

 Eesti keel (226)

4. 11.15 - 12.00

 Ajalugu

Kirjandus (303)

 Matemaatika (108)

 Matemaatika (108)

 Inimeseõpetus (307)

5. 12.20 - 13.05

 Matemaatika (108)

 Matemaatika (108)

 Klassijuhataja (303)

 Loodusõpetus (230)

 Inglise keel (303)

6. 13.15 - 14.00

-Kehaline

 Inglise keel (303)

  Kehaline/ Tööõp

 Muusika (221)

 

7. 14.10 - 14.55

 

 Arvuti / -

  -Tööõp

 

 

  ÜLES / AVALEHELE

 

 NB! Jagunemine osades tundides: Tund tüdrukute grupile / Tund poiste grupile   Vastava värvuse puudumisel on tund ette nähtud mõlemale grupile, oma grupi õpetaja juures.

6.a klass      

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30-9.15

Kirjandus (301)

 Eesti keel (301)

 Loodusõpetus (307)

Muusika

Tööõp/ Tööõp

2. 9.25-10.10

Kunst

Loodusõpetus (130)

 Eesti keel (301)

Inglise keel (108/303)

Tööõp/Tööõp

3. 10.20-11.05

Matemaatika (307)

Ühiskonnaõp. (229)

 Kirjandus (301)

Vene keel (305)

Matemaatika (305)

4. 11.15-12.00

Klassijuhataja (224)

Vene keel (305)

 Vene keel (305)

Ajalugu (229)

Loodusõpetus (230)

5. 12.20-13.05

Eesti keel (301)Matemaatika (221)

 Matemaatika (207)

Matemaatika (226)

Ajalugu (229)

6. 13.15-14.00

Vene keel (305)

Kehaline

 Inglise keel (301/303)Kehaline

 

7. 14.10-14.55

Inimeseõpetus (230)

Inglise keel (303/301)

 

 

 

  ÜLES / AVALEHELE

 

6.b klass     

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

Vene keel (305)

Vene keel

Vene keel

Kehaline

Loodusõpetus (221)

2. 9.25 -10.10 

Kirjandus (301)

Kehaline

Matemaatika (306)

Inglise keel (108/303)

Matemaatika (306)

3. 10.20-11.05

Matemaatika (306)

Kunst

Loodusõpetus (230)

Tööõpetus

Klassijuhataja (307)

4. 11.15-12.00

Eesti keel (301)

Eesti keel (301)

Kirjandus (301)

Tööõpetus

Ajalugu

5.12.10-12.55

 Ühiskonnaõpetus

Matemaatika (306)

Ajalugu

Matemaatika (306)

Inimeseõpetus (307)

6. 13.15 -14.00

Muusika

Eesti keel (301)

Inglise keel (303/301)

Vene keel (305)

 

7. 14.10 -14.55

 

Inglise keel (303/301)

 

Loodusõpetus (230)

 

  ÜLES / AVALEHELE

 

NB! Jagunemine osadeks tundideks: Tund tüdrukute grupile / Tund poiste grupile   Vastava värvuse puudumisel on tund ette nähtud mõlemale grupile, oma grupi õpetaja juures.

7.a klass          

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

 Inglise keel (303)

 Eesti keel (226)

 Kirjandus (226)

Vene keel

 Klassijuhataja (aula)

2. 9.25 - 10.10

 Matemaatika (130)

 Ajalugu (229)

 Muusika

 Loodusõpetus (307)

 Matemaatika (305)

3. 10.20 - 11.05

 Kunst

 Matemaatika (306)

 Tööõpetus

 Geograafia (226)

 Inimeseõpetus (229)

4. 11.15 - 12.00

 Kirjandus (130)

 Geograafia (224)

 Tööõpetus

 Matemaatika (226)

 Eesti keel (226)

5.12.10 - 12.55

 Vene keel

  Inglise keel (303)

 Vene keel

 Inglise keel (305)

 Kehaline /

6. 13.15 - 14.00

 Loodusõpetus (307)

 Vene keel (305)

 Matemaatika (226)

 Ajalugu

 

7. 14.10 - 14.55

 Kehaline

 Bioloogia (307)

 

 - / Kehaline 

 

   ÜLES / AVALEHELE

 

NB! Jagunemine osadeks tundideks: Tund tüdrukute grupile / Tund poiste grupile   Vastava värvuse puudumisel on tund ette nähtud mõlemale grupile, oma grupi õpetaja juures.

7.b klass      

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

 Eesti keel (230)

 Matemaatika (306)

 Ajalugu

 Geograafia (226)

 Matemaatika (306)

2. 9.25 - 10.10

 Vene keel

 Bioloogia (307)

 Vene keel

 Vene keel (305)

 Muusika

3. 10.20 - 11.05

 Inglise keel (303)

 Vene keel (305)

 Kirjandus (305)

 Ajalugu

 Geograafia (230)

4. 11.15 - 12.00

 Matemaatika (306)

 Eesti keel (307)

 Loodusõpetus (307)

 Matemaatika (306)

 Inglise keel (224)

5.12.10 - 12.55

 Kunst

 Loodusõpetus (307)

Inimeseõpetus (226)

 Tööõpetus

 Kehaline / -

6. 13.15 - 14.00

 Kirjandus (301) Inglise keel (109)

 Matemaatika (306)

 Tööõpetus

 

7. 14.10 - 14.55

 Kehaline

  Klassijuhataja (307)

 - / Kehaline

 

  ÜLES / AVALEHELE

 

8.a klassESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
1. 8.30 - 9.15 Muusika Bioloogia (307) Kirjandus (301) Matemaatika Inglise keel
2. 9.25 - 10.10 Inglise keel (303) Kirjandus (301) Inglise keel (303) Ajalugu Klassijuhataja (rmtk)
3. 10.20 - 11.05 Eesti keel (301) Eesti keel Vene keel (132) Füüsika Tööõeptus
4. 11.15 - 12.00 Vene keel (306) Matemaatika (306) Matemaatika (306) Keemia Tööõpetus
5.12.10 - 12.55 Matemaatika (306) Ajalugu Keemia Vene keel Geograafia (230)
6. 13.15 - 14.00 Inimeseõpetus (230) Ühiskonnaõpetus Füüsika Geograafia (230) 
7. 14.10 - 14.55 Kunst Kehaline Kehaline Bioloogia (307) 

 

 

8.b klassESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
1. 8.30 - 9.15 Matemaatika (306) Kirjandus (206) Kirjandus (205) Füüsika Inglise keel (305)
2. 9.25 - 10.10 Inglise keel (224) Vene keel Inglise keel (224) Geograafia (226) Ajalugu
3. 10.20 - 11.05 Vene keel Bioloogia (rmtk) Matemaatika (306)  Eesti keel (301) Tööõpetus
4. 11.15 - 12.00 Füüsika (307) Kunst Muusika Vene keel Tööõpetus
5. 12.10 - 12.55 Keemia Eesti keel (301) GeograafiaInimeseõpetus (307) Matemaatika (306)
6. 13.15 - 14.00Ajalugu Keemia Ühiskonnaõpetus Bioloogia  (307) 
7. 14.10 - 14.55Klassijuhataja (301) Kehaline KehalineMatemaatika (306) 

ÜLES / AVALEHELE
 

NB! Jagunemine osadeks tundideks: Tund tüdrukute grupile / Tund poiste grupile   Vastava värvuse puudumisel on tund ette nähtud mõlemale grupile, oma grupi õpetaja juures.
 
9. klassESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
 1. 8.30 - 9.15Bioloogia (307)Tööõpetus MatemaatikaAjaluguÜhiskonnaõpetus
 2. 9.25 - 10.10Matemaatika (306)Matemaatika (306) BioloogiaMatemaatikaFüüsika (307)
 3. 10.20 - 11.05AjaluguFüüsika KeemiaMatemaatikaKeemia
 4. 11.15 - 12.00Eesti keel (221)Kehaline Inglise keel (226)Eesti keel (301)Kirjandus (301)
 5. 12.10 - 12.55Inglise keel (230)Vene keel Kirjandus (301)- / Kehaline Muusika
 6. 13.15 - 14.00KunstGeograafia (230) GeograafiaTekstiõpetus (301)Inglise keel (226)
 7. 14.10 - 14.55Vene keel (305)Klassijuhataja (305) Vene keel (305) Kehaline/ - 

ÜLES / AVALEHT 

 

LÕK - 8.A

ESMASPÄEV              

TEISIPÄEV                

KOLMAPÄEV             

NELJAPÄEV               

REEDE

1. 8.30 - 9.15

Muusika

Inglise keel 

Eesti keel (rmtk)

Inglise keel

Matemaatika (301)

2. 9.25 - 10.10

Eesti keel

Arvutiõpetus (rmtk)

Loodusõpetus (231)

Ajalugu (229)

Klassijuhataja (rmtk)

3. 10.20 - 11.05

Loodusõpetus (308)

Loodusõpetus (231)

Eesti keel

Matemaatika (311)

Tööõpetus

4. 11.15 - 12.00

Arvutiõpetus (rmtk)Matemaatika (311)

Matemaatika (311)

Eesti keel 

Tööõpetus

5. 12.10 - 12.55

Matemaatika

Ajalugu (229)

Tööõpetus

Loodusõpetus (108) 

 Eesti keel

6. 13.15 -14.00

Inimeseõpetus (230)

Eesti keel

Tööõpetus 

 

7. 14.10 - 14.55

Kunst

Kehaline

 Kehaline  

  ÜLES / AVALEHELE

 

LÕK - 3.C

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1. 8.30 - 9.15

Eesti keel

Eesti keel

 Inimeseõpetus

 -

Eesti keel

2. 9.25 - 10.10

Muusika

Matemaatika

 Kunstiõpetus

Eesti keel (Logopeed)

Matemaatika

3. 10.20 - 11.05

Matemaatika

Eesti keel

 Kehaline

Loodusõpetus

Eesti keel

4. 11.25 - 12.10

Eesti keelMatemaatika

 Loodusõpetus

Kunst ja tööõpetus

Matemaatika

5. 12. 20 - 13.05

Kehaline

Kehaline

 

Kunst ja tööõpetus

Eesti keel

6. 13.15 - 14.00Eesti keelArvutiõpetus   

  AVALEHELE

 

VKL- 7.B ESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
1. 8.30 - 9.15--Vene keel (109) Geograafia (226)Bioloogia (224)
2. 9.25 - 10.10

Ajalugu (228)

Matemaatika Matemaatika (rmtk) Vene keel (227)Muusika
3. 10.20 - 11.05Eesti keel (311)Inglise keel (228)Inglise keel (224) Tööõpetus

Geograafia (230)

4. 11.15 - 12.00

Matemaatika (311)

Inglise keel (231) Loodusõpetus (307) TööõpetusVene keel (110)
5. 12.10 - 12.55Kunst (226)Loodusõpetus (307) Inimeseõpetus (226) -Kirjandus (301)
6. 13.15 - 14.00

Vene keel (217)

Kirjandus (130) Eesti keel (305) Matemaatika (226)Matemaatika (305)
7. 14.10 - 14.55Kehaline Ajalugu (229) Klassijuhataja (307) Kehaline  

 

 

 

 

 

 

 

 ÜLES / AVALEHELE

 

VKL - 9.kl ESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
1. 8.30 - 9.15

Vene keel (217)

Tööõpetus

Keemia (224)-Bioloogia (224)
2. 9.25 - 10.10Ajalugu (228)

Matemaatika (228)

Matemaatika (rmtk)Füüsika (224)Keemia (224)
3. 10.20 - 11.05Eesti keel (311)Inglise keel (228)Inglise keel (224)Vene keel (224)Inglise keel (303)
4. 11.15 - 12.00Matemaatika (311)KehalineÜhiskonnaõpetus (rmtk)Geograafia (206)Vene keel (110)
5. 12.10 - 12.55Füüsika (rmtk)

Geograafia (230)

Kirjandus (301)

Kehaline

Muusika
6. 13.15 - 14.00

Kunst (226)

Kirjandus (130)Eesti keel (305)Matemaatika (226)Matemaatika (305)
7. 14.10 - 14.55Bioloogia (307)Klassijuhataja (305)

 Ajalugu

Tekstiõpetus (301)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÜLES / AVALEHELE

 

4.C (1:1)ESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
1. 8.30 - 9.15Matemaatika

Inglise keel

LoodusõpetusEesti keel-
2. 9.25 - 10.10Kehaline

Muusika

Inglise keel Eesti keelInglise keel 
3. 10.20 - 11.05Muusika KehalineMatemaatikaMatemaatikaEesti keel (logopeed)
4. 11.25 - 12.10Kunst Matemaatika 

Eesti keel (224)

Inglise keel Loodusõpetus
5. 12.20 - 13.05Eesti keel LoodusõpetusTöööõpetus  
6. 13.15 - 14.00 Arvutiõpetus   

 

 

 

 

 

 

  ÜLES / AVALEHELE

 

2.C (1:1)ESMASPÄEVTEISIPÄEVKOLMAPÄEVNELJAPÄEVREEDE
1. 8.30 - 9.15Eesti keelEesti keelEesti keelEesti keelKehaline
2. 9.25 - 10.10MatemaatikaMatemaatikaMatemaatikaMuusikaEesti keel
3. 10.30 - 11.15Eesti keelEesti keelInimeseõpetusMatemaatikaMatemaatika
4. 11.25 - 12.10Kunst ja tööõpetusLoodusõpetusKehalineKehalineKunst ja tööõpetus
5. 12.20 - 13.05  MuusikaLoodusKunst ja tööõpetus

 

2.D (1:1) ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
 1. 8.30 - 9.15KehalineMuusika

-

--
 2. 9.25 - 10.10MatemaatikaEesti keel

Eesti keel

-Eesti keel
 3. 10.30 - 11.15Kunst ja tööõpetusMatemaatikaEesti keelMatemaatikaKehaline
 4. 11.25 - 12.10Kunst ja tööõpetusEesti keelKehalineKunst Muusika
 5. 12.20 - 13.05Eesti keelEesti keelLoodusõpetusEesti keelMatemaatika
 6. 13.15 - 14.00

Loodusõpetus

 Matemaatika

Matemaatika

 
7. 14.10 - 14.55

Eesti keel

  

Inimeseõpetus

 

 ÜLES/AVALEHELE