Sotsiaalpedagoog A v e l i   V e i s n e r  

Kontakt: aveli.veisner@arukyla.edu.ee

Tel: 58179923

 

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega,

sotsiaalselt tõrjutud ja hooletusse jäetud õpilaste toetamine ja nõustamine.

Sotsiaalpedagoog aitab õpilasel oma probleeme teadvustada ja analüüsida,

et leida oma probleemidele lahendus.

 

 

Sotsiaalpedagoogi peamised tööülesanded on:

erinevate sotsiaalsete ja toimetuleku probleemide ennetamine;

abivajajate märkamine ningabistamisvõimaluste leidmine;

õpilaste, õpetajate ja lastevanemate nõustamine ning toetamine;

koolikohustuse täitmise jälgimine;

sotsiaalsete oskuste õpetamine;

sõbraliku, teineteist mõistva ja austava, õppimist soodustava

õpikeskkonna loomine

                                                                                                                                    

 

Olen II korrusel kabinetis 228 järgmistel aegadel:

 

E: 10.00-15.00

T: 9.00-16.00

N: 9.00-16.00

R: 9.00-12.00

 

Ära jää oma murega üksi! Tule ja leiame koos lahenduse!

                                                                                                                                                                                                    

 

    Psühholoog   K e r s t i   V e i m a n n 

Kontakt: kersti dot veimann at raasiku dot ee

 Kontakttelefon 555 388 94

 

 

   Vastuvõtud lastevanematele  

  nii sotsiaalpedagoogi kui psühholoogi juurde  

  eelneval kokkuleppel!