Sotsiaalpedagoog A v e l i   V e i s n e r  

Kontakt: aveli.veisner@arukyla.edu.ee

 

   Psühholoog   K e r s t i   V e i m a n n 

 

Kontakt: kersti.veimann@raasiku.ee

 Kontakttelefon 555 388 94

 

 

Vastuvõtud eelneval kokkuleppel!