Aruküla Põhikooli õppekava

 

KINNITATUD Aruküla Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-6/21 30.09. 2011.a.
Aluseks Vabariigi Valitsuse määrus 28. jaanuar 2010 nr 13
 

Dokument avaneb SIIT