Õpetajad 2017/18. õppeaastal

 

Karin Aanjaeesti keel ja kirjandus, 8.b kl juhatajakarin.aanja@arukyla.edu.ee

Kaja Arusalu

algõpetus, 3.a kl juhataja, pikapäevarühma õpetaja

kaja.arusalu@arukyla.edu.ee

Anneli Raudlamalgõpetus, 3.c kl juhatajaanneli.raudlam@arukyla.edu.ee

Riina Einloo

kehaline kasvatus

riina.einloo@arukyla.edu.ee
Liis Veeleidalgõpetus, 1.b kl juhatajaliis.veeleid@arukyla.edu.ee

Ivika Jegis

inglise keel, 5.b kl juhataja, infojuht

ivika.jegis@arukyla.edu.ee

Krista Jõks

logopeed, HEV koordinaator

krista.joks@arukyla.edu.ee

Toivo Järv

kehaline kasvatus

toivo.jarv@arukyla.edu.ee

Cristina Kaska

keemia, füüsika, bioloogia, loodusõpetus, 7.b kl juhataja

cristina.kaska@arukyla.edu.ee

Ruth Kaureesti keel ja kirjandusruth.kaur@arukyla.edu.ee

Krista Kuusk

kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus

krista.kuusk@arukyla.edu.ee

Astrid Linnumäe

algõpetus, 1.a kl juhataja, pikapäevarühma õpetaja

astrid.linnumae@arukyla.edu.ee

Aron Lips

poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus, arvutiõpetus

aron.lips@arukyla.edu.ee

Joosep Loost

ajalugu, ühiskonnaõpetus

joosep.loost@arukyla.edu.ee

Marina Dudakovamatemaatika, 4.a kl juhatajamarina.dudakova@arukyla.edu.ee
Tuuli Averininglise keel, 5.a kl juhataja

tuuli.averin@arukyla.edu.ee

Maarika Jagulaalgõpetus, 1.c kl juhatajamaarika.jagula@arukyla.edu.ee
Avo Mölsdirektor, füüsikaavo.mols@arukyla.edu.ee

Leena Möls

vene keel, 9. kl juhataja

leena.mols@arukyla.edu.ee

Mari Mölshuvijuht, 6.a klassi juhataja mari.mols@arukyla.edu.ee

Leili Nelson

algõpetus, 2.b kl juhataja

leili.nelson@arukyla.edu.ee

Monika Nuka 

loodusõpetus, geograafia, bioloogia

monika.nuka@arukyla.edu.ee

Sirje Okapuu

raamatukogu juhataja, 8.a kl juhataja

sirje.okapuu@arukyla.edu.ee

Külli Ovirkoorijuhtiminekylli.ovir@arukyla.edu.ee

Laili Pallon

eesti keel ja kirjandus

laili.pallon@arukyla.edu.ee
Maire Palusooõppealajuhataja, vene keelmaire.palusoo@arukyla.edu.ee

Siiri Parv

eripedagoog, inimeseõpetus

siiri.parv@arukyla.edu.ee

Anneli Pajurieripedagoog (3.c klass)anneli.pajuri@arukyla.edu.ee

Külli Saupõld

algõpetus, 3.b klassi juhataja

kylli.saupold@arukyla.edu.ee

Ulvi Tensing

matemaatika, 6.b klassi juhataja

ulvi.tensing@arukyla.edu.ee

Aive Valvik

algõpetus, 2.a kl juhataja, pikapäevarühma õpetaja

aive.valvik@arukyla.edu.ee

Jaanus Väljaotsmuusikaõpetus, 7.a kl juhataja

jaanus.valjaots@arukyla.edu.ee

Maarja-Ly Teino4.b kl juhataja, kehaline kasvatusmaarjaly.teino@arukyla.edu.ee