Kooliküpsus ehk koolivalmidus...

 

 

...see on valmisolek minna mänguliselt põhitegevuselt üle õpitegevusele.

 

Kooliminev laps peab ennekõike oskama

                                                            kuulata ja kuulda,

                                                                                    vaadata ja näha!!!!

 

Emotsionaalset ja sotsiaalset kooliküpsust näitavad eelkõige:

 • uudishimu, huvitatus, motivatsioon;
 • uute olukordadega kohanemine ilma ülemäärase hirmu ja ärevuseta;
 • täiskasvanu poolt antavate juhiste järgimine
 • oskus viisakalt suhelda eakaaslaste ja täiskasvanutega;
 • oskus oodata;
 • oskus enne mõelda ja siis tegutseda;
 • ümbritsevas orienteerumine (leiab üles oma koolitarbed jne);
 • pereliikmetest eemaloleku talumine.

 

Laps võiks veel osata:

 • jutustada oma lemmiktegevustest, mõnest sündmusest pildi või pildiseeria järgi;
 • loendada numbreid 1-10;
 • tunda joonistähti (suured trükitähed) ja veerida kokku 1-2-silbilisi sõnu;
 • kirjutada oma ees- ja perekonnanime;
 • kääridega lõigata, joonistada, värvida pilte.

 

Huvi korral leiab kooliküpsusega seonduvat lisaks siit.