Dokumentide väljastamine

 

 

Õpilase kooli dokumendid (väljavõte õpilasraamatust, klassitunnistus)

väljastatakse lapsevanema (hooldaja, eestkostja)

avalduse alusel, milles märgitakse ära lahkumise põhjus ja kool, kus õpilane jätkab õpinguid.

 

Vajadusel koostab õpilasele iseloomustuse klassijuhataja.

 

 

Avalduse vormistus

 

 

Aruküla Põhikooli direktorile

 

 

" ..........." ............................ ........... a.

 

 

AVALDUS


Palun väljastada minu lapsele, ............................................................................................., kooli dokumendid seoses ................................. ........................................................................................................................................................................................................................ .

 

Õpilane jätkab õpinguid ................................................................................... .

 

 

 

...........................................................

/lapsevanema nimi/

 

 

...........................................................
/allkiri/