Fikseeritud asendiplaan kooli territooriumist.

 

 

Kooli kodukorra punktis 9.4. on öeldud, et ilusa ilmaga võivad õpilased viibida kooliesisel platsil, vahetades eelnevalt jalatsid ning et

kooli territooriumilt omavoliline lahkumine on keelatud!