KEAT - Kaitse End ja Aita Teist

 

Koolitusprojekt KEAT on suunatud üldhariduskoolide 6. klasside õpilastele.

 

Projekti käigus viiakse koolides läbi väljaõpe järgmistel teemadel:

 esmaabi  /   hädaolukordades tegutsemine  /   liikluskasvatus  /  vetelpääste 

 

Projekt lõppeb igal õppeaastal võistlusmänguga,

kus projektis osalenud koolid panevad välja kaheksa-liikmelise esindusvõistkonna ning läbitakse teoreetilistest ja praktilistest harjutustest koosnevad võistlused.

 

   Aruküla Põhikooli osalemine:  

2011/12. õppeaastal - 6.kl, eraldi kiidusõnad esmaabi võistluspunktide suurepärase läbimise eest, klassijuhataja õp Ivika Jegis;

2012/13. õppeaastal -  6.kl ja 9. koht, klassijuhataja õp Krista Kuusk!

2014/15. õppeaastal - 6.a ja 6.b klass, klassijuhatajad õp Leena Möls ja õp Aron Lips;

2015/16. õppeaastal - 6.a ja 6.b klass, klassijuhatajad õp Sirje Okapuu ja õp Karin Aanja.

 

 

Projekti koostööpartnerid:

Eesti Päästekeskus, Regionaalne Maanteeamet, Eesti Punane Rist, Haigekassa, Kohalikud omavalitsused, Omavalitsuste Liidud, Järva MV Tervisenõukogu, OLE, Kaitseliit, LRK Autoklubi, Eesti Energia.