2013/14. õppeaastal:

 

 

 eTwinningu projekt: „Laulame, sõbrad!“ - ,, Споёмте, друзья!“ 

tegevused toimuvad 6 kuu jooksul 2013/14. õppeaastal.

 

   Projekti suhtluskeeleks on vene keel, partnereid on 10 ning selles osalevad 6. - 9. klassi õpilased. Projektiga seotud õpetaja: Leena Möls 

 

Projekti tegevuste eesmärgiks on:

1. Venekeelse sõnavara arendamine

läbi vene lauludega tuvumise ning tõlkimise.
 

2. Laulude õppimine, ettekandmine, lindistamine ja partneritele saatmine TwinSpace kaudu.
Projektis kasutatavad tööriistad: e-post, internet, PowerPoint, video, fotod, joonistused, videokonverents, virtuaalne mestimisruum.

Oodatud tulemused: vene laulude album, online vene laulude festival, „ Vene laulude kontsert“ koolis, organiseeritud õpilaste poolt keelenädala raames. 
 

   Viimaste andmete järgi on eTwinningus 6297 aktiivset projekti ja üks nendest on meie oma! 

 


 

 eTwinningu projekt: "Laulame koos" - "Let's Sing Together" 

tegevused toimuvad 3 kuu jooksul 2013/14. õppeaastal.

 

   Projekti suhtluskeeleks on inglise keel ning selles osalevad 3.a klassi õpilased. Projektiga seotud õpetaja: Ivika Jegis 

 

Projekti tegevuste eesmärgid on:

 

1. kasutada ingliskeelseid laule erinevate teemade õppimiseks

ning jagade neid Skype'i kohtumiste kaudu ka teiste riikide õpilastega, seeläbi arendades ingliskeelset sõnavara ning iseenda tutvustamist inglise keeles.

 

   Viimaste andmete järgi on eTwinningus 4389 aktiivset projekti ja üks nendest on meie oma! 

 

 

 


 

 

 eTwinningu projekt:  

  "Loodus fotokollaažides" - "Nature in Photo Collage Stories" 

tegevused toimuvad 6 kuu jooksul 2013/14. õppeaastal.

 

   Projekti suhtluskeeleks on inglise keel ning selles osalevad 5. klassi õpilased. Projektiga seotud õpetaja: Ivika Jegis 

 

Projekti tegevuste eesmärkideks on:

1. kasutada inglise keelt meid ümbritseva looduse tutvustamiseks

ning arendada keeleoskust teiste riikide loodust võrreldes;

2. õppida kasutama erinevaid internetiallikaid fotokollažide koostamiseks;

3. õppida kasutama erinevaid internetiallikaid helisalvestiste loomiseks.

 

   Viimaste andmete järgi on eTwinningus 4797 aktiivset projekti ja üks nendest on meie oma! 

 

 


 

 

2012/13. õppeaastal:

 eTwinningu projekt „ Euroopa on meie ühine kodu“  

tegevused toimuvad viie kuu jooksul  2012/2013. õppeaastal.

 

   Projekti suhtluskeeleks on vene keel ning selles saab osaleda 10-12 õpilast, kes on 12-15 aastat vanad. Projektiga seotud õpetaja: Leena Möls 

 

Projekti tegevuste eesmärkideks on:

1. tutvustada õpilastele Lätit, Eestit, Leedut, Tšehhit ja Poolat - nende maade kultuuri, vaatamisväärsusi, rahvustoite;

2. Tõsta õpimotivatsiooni vene keele õppimisel;

3. Leida sõpru suhtlemiseks vene keeles.

 

   Viimaste andmete järgi on eTwinningus 5295 aktiivset projekti ja üks nendest on meie oma! 

 

 

KEELELAAGER!!!

 

16. – 17. novembrini toimub keelelaager - lõbus koosviibimine vene keele seltsis ehk nagu õpilased seda nimetasid „Maša ja sõbrad köögis“.


Keelelaagrist saavad osa võtta eTwinningu projekti liikmed ja „Vene köögi“ ringi liikmed.
Laager algab 16. novembril kell 18.00 ja lõppeb 17. novembril kell 12.00.


Kavas:

mängud, kokkamine, multifilmide vaatamine, laulmine, playboxid, võistlused ja viktoriin.
Laagris valmib eTwinningu töö – eesti rahvustoitude fotoretsept.
Teeme ka venepäraseid toite.
 

Suhtluskeel - vene keel.

 

P.S Toimub karneval „Маша и медведь“ Valitakse parim kostüüm! 
 

Kaasa võtta:
- vahetusjalatsid (kindlasti)
- magamiskott
- magamismatt
- hügieenitarbed
- 2 eurot (ise teeme endale õhtusöögi ja hommikusöögi)

  Kohtumiseni laagris! – До встречи в лагере!