Tagasi avalehele 

Iga kogukond vajab perekeskust ehk paika,
kus toimuvad tegevused

ja osutatakse erinevaid teenuseid lastega peredele.


 Kogukonnatöö mudelile põhinevad perekeskused
(st avatust kõikidele kogukonna lastega peredele ja nendega koostöös keskuse töö kavandamist)
annavad olulise panuse perede ja laste elukvaliteedi parandamisesse
ning nende aktiivsesse osalemisesse kogukonnaelus.
 
 

Aruküla Perekeskus Männikäbi asub Arukülas Piiri tn 12a,
  raamatukogu ja tervisekeskusega samas majas. 

 

Perekeskuse ruumid võimaldavad pakkuda lastele ja nende vanematele kooskäimise kohta, kaasata lapsevanemaid kasvatusteemalistesse vestlusringidesse, pakkuda eakohast tegevust kodustele lastele ja toetada lapsevanemate omavahelise solidaarsuse kujunemist, et üksteist enam märgataks ja toetataks.
 
Seal on sisustatud lastele mängutuba ja köök, lapsevanematele on seminaride ja õpitubade korraldamiseks suurem ruum.
 
Perekeskuses toimub mitmeid huvitavaid tegevusi nii lastele kui vanematele: kõige pisematele laulu- ja mänguring, natuke suurematele loodus- ja teadusring,  vanemad saavad valida mitme erineva huvitegevuse vahel. 
 
Mõned ringid-tegevused toimuvad tasuta, teiste eest tuleb veidike raha välja anda. Loodame enamasti vabatahtlike kaasabile, kuna Raasiku valla toetus perekeskusele on eelkõige mõeldud erinevate projektide kaasfinantseerimiseks. Kõik ettepanekud edasise tegevuse laiendamiseks ja huvitavamaks muutmiseks on oodatud.
   

Perekeskuse tegevusi koordineerib Juta Asuja, tema telefon on 53328508 ja meiliaadress perekeskus@raasiku.ee.

 

Kõige värskemat infot saab Perekeskuse Facebooki leheküljelt https://www.facebook.com/ArukulaPerekeskus ja perekeskuse kodulehelt http://arukylaperekeskus.blogspot.com/