ARUKÜLA KOOL LÄBI AEGADE

 

1862 − sügisel algas laste õpetamine Kulli tee ääres asuvas külakoolimajas.
1873 − 8. novembril avati rukülas Vene kiriku kõrval veel üks kool – kreeka- katoliku usu kihelkonnakool.
1885 − keelati "Vene kiriku koolis" emakeelne õpetus.
1885 − Aruküla külakool liitus kihelkonnakooliga, olles selle algastmeks.
1888 - 1900 − kirku kihelkonnakoolis oli eraldi tütarlasteklass.
1889 − Aruküla kihelkonnakoolis ainult venekeelne õpetus. Juhatajaks oli õigeusu kiriku preester.
1909 − kooli tuli Riia Vaimuliku Seminari lõpetanud Dionis (Tõnis) Orgussaar.
1918 − Eesti Vabariigi tekkimisega tuli kooli emakeelne õpetus.
1920 − kooli juhatajaks sai Tõnis Orgussaar.
1921 − Aruküla Algkool toodi üle Baranoffi mõisasse.
1946 − kooli direktoritena töötasid Alide Sooster, Artur Rõõm, Ago Saarniit.
1949 − kooli direktoriks sai Hein Vergo.
1960 − kool muudeti 8-klassiliseks. Direktor Evi Eelrand, õpilasi 180-200 ringis.
1975 − Põllu tänavale märgiti maha uue koolihoone asukoht.
1977 − kooli direktoriks suunati Olavi Uuemaa.
1978 − algas õppetöö uues koolimajas, kus õpilasi oli juba ligi 300.
1985 − algklassid asusid Aruküla lasteaia ruumidesse.
1988 − kool muudeti 9-klassiliseks.
1989 − kooli direktoriks valiti Vaido Niinesalu.
1992 − kooli nimeks sai Aruküla Põhikool.
1995 − kooli direktoriks sai Avo Möls.
1998 – kooli uuele võimlale pandi nurgakivi.
2003 – kooli 140. aastapäeval õnnistati kooli lipp Harju-Jaani kirikus Raasikul.
2003 – avati uus võimla.
2008 – alustati kooli renoveerimist ja juurdeehituse rajamist.
2009 − seoses vana õppehoone ümberehitusega algas õppeaasta lasteaiamaja ja vallamaja ruumides
2010 − jaanuaris alustati õppetööd renoveeritud koolimajas.
2010 – 1. juunil avati pidulikult renoveeritud koolimaja.